За компанията

АДД-България е компания с водещи позиции в предлагането на интелигентни  системи за контрол и мониторинг на ресурси като електричество, вода, газ, топлина, осветление за сгради, тунели, улично ос­ветление и др. С нашите продукти клиентите ни постигат по-добро и по-ефективно управление на бизнеса си, намаляват разходите по поддръжка  и бързо възвръщат вложените инвестиции. Продуктите и услугите , които АДД-България предлага, осигуряват съвременно решение в търсенето на единна платформа за управление на процесите в един интелигентен град.

Фирмата разполага с голям отдел по Развойна дейност, където млади и способни инженери разгръщат потенциала си и създават конкурентни високотехнологични продукти. В допълнение, АДД-България разполага със собствена производствена база – последно поколение SMD линии и цех за пластмасово производство.  Фирмата се гордее с качеството на предоставените услуги по поддръжка на вече инсталирани системи, което кара клиентите ни да оценяват високо партньорството си с нас. С вече инсталирани над 1 500 000 крайни устройства АДД-България е предпочитан доставчик на интелигентни системи за управление на ресурси в България и съседните страни.

Основни дейности на компанията:

Разработка и внедряване на интелигентни системи за управление и мониторинг на ресурси:

  • Електричество
  • Вода
  • Газ
  • Улично осветление
  • Осветление на сгради и тунели
  • Частни решения
  • Интегриране с други системи в контекста на интелигентния град;

Непрекъснато подобрение на технологията и съобразяване с най-актуалните и доказани международни тенденции и стандарти.

Постоянна и качествена поддръжка и сервиз към клиенти

Производство на електронни устройства

Производство на пластмасови детайли

Продуктите ни за обработка, пренос и анализ на данни са базирани на най-новите достижения в сферата на комуникационните технологии.