За компанията

АДД-България е компания с водещи позиции в предлагането на интелигентни решения и системи за контрол на ресурси. С нашите продукти клиентите ни постигат по-добро и по-ефективно управление на бизнеса си.

Продуктите ни за обработка и пренос на данни са базирани винаги на най-новите достижения в сферата на комуникациите като PL, LV, MV,RF, GSM, GPRS, ETHERNET

Основната дейност на компанията е:

  • изграждане и внедряване на системи за дистанционно отчитане и управление на потреблението на ресурси като електроенергия, вода, газ, отопление;
  • изграждане на системи за автоматизирано управление на улично осветление;
  • оказване на постоянен и качествен съпорт и сервиз към клиентите;
  • непрекъснато подобрение на технологията и съобразяване с най-актуалните и доказани международни тенденции и стандарти.

Разполагаме с млад и амбициозен екип от специалисти, които са отдадени на усъвършенстването на продуктите на компанията. Следим тенденциите в смарт метеринг индустрията и се стремим да постигаме по-голяма надеждност, ефективност и сигурност в системите, които предлагаме.

Дългогодишният опит на АДД-България показва, че ютилити компаниите имат различни и нарастващи изисквания. АДД-България винаги се съобразява с това, като непрекъснато развива и разработва технологични решения, които да помагат на клиентите ни да оптимизират бизнеса си.

АДД-България активно следи и участва в процесите на създаване на международните стандарти и протоколи за комуникации. Основните тенденции в сферата на интелигентните измервателни системи показват, че ютилити компаниите изискват по-голяма свобода при избора си на доставчик. Това налага разработването на отворени решения с цел съвместимост на продукти от различни производители.

Една от най-утвърдените международни организации, чиято цел е да насърчи разработването на съвместими технологии в сферата на Смарт метеринга, е PRIME

АДД-България също се присъедини към тази организация и вече може да предложи на клиентите си решения, които са отворени и съвместими с продуктите на различни производители.

Ето защо, смеем да твърдим, че АДД-България винаги поставя изискванията на клиентите си на преден план и предлага продукти, които да ги удовлетворят с ефикасност, сигурност, качество и надеждност.