Качество

Като сериозна и отговорна компания, АДД-България се ангажира да прилага най-строгите международни стандарти за качество, опазване на околната среда, здравето и сигурността на служителите си - ISO 9001:2008, ISO 14001 и OHSAS 18001:2007. Подходът ни към целия процес по създаване на продукт (дизайн, производство, тестване и предлагане) се отличава с прилежност, съблюдаване на изискванията за контрол на качеството, както и стремеж към непрекъснато подобряване на процеса. Нашата отговорност не свършва само с предлагането на продукта. Считаме грижата за клиента за топ приоритет в нашия бизнес и сме го доказали, като указваме навременни и бързи услуги по решаване на възникнали проблеми.

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004