През 2013г. АДД-България отвори изцяло новата си фабрика, оборудвана с най-новите модели машини – SMD линии, цех за пластмасово производство, производствена линия за калибрация, тестване и метрология на електромери. Близостта на отдела по развойна дейност с фабриката улеснява процеса на преминаване от прототипи към масово производство, като осигурява качество, гъвкавост и по-бързо достигане до пазара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastic components

SMD