Партньори

Стратегията на АДД-България винаги е целяла да изгражда партньорства за успех.

Вярваме, че сътрудничеството е ключово при посрещане на предизвикателствата пред съвременните ютилити пазари. Когато компаниите обединят опита, уменията и експертизите си, резултатът е - по-добри продукти, по-високо качество и по-кратък цикъл до достигане на пазара.

Този подход се е доказал като печеливш за всички страни. Нашите партньори увеличават приходите си, навлизайки в нови бизнес дейности. А нашите клиенти обогатяват и разширяват своите компетенции