Новини

Успешно изпълнение на проект

2015-07-15
В периода 21.12.2013г. – 19.06.2015г. „АДД-България“ ООД изпълни успешно проект по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0210-C0001 „Внедряване в производството на иновативна система за дистанционно отчитане, обработка на данните и управление на…
пълен текст ›

Smart Cities - изложение за интелигентни градове за Югоизточна Европа

2015-02-27

Второто участие на АДД-България на European Utility Week беше изключително успешно

2014-11-12
Второто участие на АДД-България на European Utility Week беше изключително успешно
Второто участие на АДД България на European Utility Week беше изключително успешно. Хора от различни краища на света посетиха нашия щанд с желание да узнаят повече за нашето продуктово портфолио. Голям интерес представляваше решението на АДД България за управление на улично осветление, но също…
пълен текст ›