АДД-България спечели златен медал на есенния технически панаир в Пловдив през 2007г.

2007-09-30
АДД-България спечели златен медал на есенния технически панаир в Пловдив през 2007г.

Представената от АДД-България интегрирана система за отчет на потреблението на ресурси ADDAX предизвика изключителен интерес сред мениджърите на водещите ютилити компании. Тази висша технология в световен план, открива нови възможности пред доставчиците на енергоресурси по отношение на оптимизиране на управлението и намаляване на загубите.

‹ обратно