Внедрена система по OHSAS

2008-04-17
Внедрена система по OHSAS

Много важна част от нашата стратегия е внедряване и управлението на OHSAS 18001:2007 (система за управление на здравословни и безопасни условия на труд). Нашата цел е да се усъвършенстваме в контрола и подобряване на безопасните и здравословни условия на труд. 

Със сертификацията по OHSAS 18001:2007 демонстрираме ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки. По този начин ние в АДД-България не само управляваме, но и минимизираме рисковете за трудовото здраве на своите служители. 

Всяко предприятие, което е внедрило системата за управление на здравето и безопасността при работа, си осигурява доверието на своите клиенти, на своите доставчици, на своя персонал, на контролните органи, на инвеститорите и не на последно място на обществото.

‹ обратно