АДД-България бе сертифицирана през април 2008г. по сертификат ISO 9001:2000

2008-05-02
АДД-България бе сертифицирана през април 2008г. по сертификат ISO 9001:2000

Поемайки отговорност за доставка, изграждане, внедряване и въвеждане в експлоатация на системата за дистанционно отчитане и управление на потреблението на енергоресурси ние приехме убеждението и задължението постоянно да повишаваме качеството на нашата услуга.

Тази наша политика намери отражение в оценката дадена ни от Регистровата Организация International Certification Registrar ltd (ICR), която ни сертифицира на 11 април 2008 година, като организация, чиято система за управление на качеството съответства на международния стандарт ISO 9001: Standard.

ISO 9001:2008

 

‹ обратно