АДД-България спечели златен медал на есенния технически панаир в Пловдив през 2008г.

2008-10-05
АДД-България спечели златен медал на есенния технически панаир в Пловдив през 2008г.

Медалът е получен за демонстрирания за първи път напълно електронен еднофазен електромер за директно включване с измерване в неутралата.

Електромерът е предназначен за включване в системата за дистанционно отчитане и управление ADDAX. Позволява измерване и отчитане на ток в неутралата, което дава възможност на ютилити компаниите бързо да установяват опитите за кражби и манипулации, както и да получават информация за качеството и състоянието на мрежата на потребителя, като некачествено зануляване, утечки и неправилно свързване.

‹ обратно