Изграден е център за управление и контрол, както и система за индувидуално и групово управление на улично осветление в гр. Смолян

2009-10-04
Изграден е център за управление и контрол, както и система за индувидуално и групово управление на улично осветление в гр. Смолян

В края на м. Септември 2009г. приключи съвместният проект на Димов Къмпани и АДД-България в Община Смолян. Беше изграден център за управление и контрол, както и система за индивидуално и групово управление на улично осветление.

‹ обратно