АДД-България бе сертифицирана през април 2010 г. по сертификат ISO 9001:2008

2010-05-06
АДД-България бе сертифицирана през април 2010 г. по сертификат ISO 9001:2008

В съответствие със стремежа за непрекъснато подобряване на дейността ни, гарантиране на високо, постоянно качество на предлаганите продукти, отговарящи на клиентските изисквания. На 11 Април 2010 АДД-България получи сертификат № QI6654/08, подновяващ и потвърждаващ Системата за Управление на Качеството на компанията, че е проверена и е в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 стандарта.

Системата за Управление на Качеството бе сертифицирана от Регистровата Организация International Certification Registrar ltd (ICR), една от водещите сертификационни организации в света.

‹ обратно