Електричество

Arista Electricity Schema

Най-новите ни продукти за интелигентно отчитане формират една интегрирана система за измерване на енергия, управление и контрол чрез PLC OFDM модулация. Тя дава на нашите клиенти редица предимства и им помага да разреши дълготрайни проблеми, да оптимизират своите бизнес процеси и да обогатят дейността си с нови услуги с добавена стойност.

  • Системата за дистанционен контрол и управление на електроенергия е съобразена с едно от най-важните условия на всичките ни клиенти – постигната е съвместимост на системата с продуктите на други производители – членове на PRIME организацията. Съвместимостта дава възможност за независимост и диверсифициране на риска.
  • Ютилити компаниите притежават изключително чувствителна информация. Ето защо сигурността е приоритет номер едно за тях. На това заложи и АДД-България по време на развойната си дейност - засилихме нивото на сигурност, така че нашите клиенти да са защитени от изтичане на ценните данни, с които разполагат.
  • Събираемостта на данните е все по-бърза и надеждна. Наред с тези усъвършенствания на нашата система, са налице и традиционните ползи от смарт метеринга – намаляване на техническите и нетехническите загуби, намаляване на операционните разходи, оптимизация на бизнес процесите и операциите, по-добро планиране на товаровите профили и т.н.