Електромери

АДД-България произвежда пълна гама от тип 5 PRIME интелигентни измервателни уреди: монофазни, трифазни директни и трифазни с токов трансформатор (индиректни).

 

Основни технически параметри:

 • Измерване на активна и реактивна енергия
 • DLMS / COSEM и OBIS
 • Интегриран PL модем с OFDM
 • Импорт / Експорт
 • Множество тарифи
 • Максимален товар за период
 • Товаров профил
 • Регистър на събития
 • Аларми за неоторизирана манипулация
 • Фаза и неутрала
 • Контрол на натоварването
 • Мониторинг на качеството на енергията
 • LCD дисплей и батерия
 • Отворен комуникационен протокол
 • Мулти-комуникационна платформа
 
 • Дистанционен контрол на статуса
 • Дистанционно обновяване на софтуера
 • Вградени релета
 • Вграден кварцов стабилизиран RTC
 • Оптичен порт IEC 62056-21
 • RS485 порт
 • Управляемо тарифиране
 • Програмируем товаров профил
 • Управление на товара чрез вградени релета
 • Изключване чрез реле
 • Локално и дистанционно отчитане и програмиране
 • Усъвършенствана система за контрол на манипулациите