Център за управление

Центърът за управление е мозъкът на интелигентното измерване от най-високо ниво. Това е сложна платформа, която получава всички данни от оборудването за измерване и крайните устройства. Центърът отговаря за обработката и анализа на получените данни, така че дружествата да могат да се възползват от всички реални ползи от своята система за интелигентно измерване.

Научете повече ›