Концентратори на данни

Дългогодишният опит на АДД-България беше използван от компанията в проектирането на един от най-високотехнологичните продукти – концентратор на данни.

АРИСТА концентратора на данни има няколко характеристики, които го правят предпочитания рутер в изграждането на смарт метеринг системи:

  • Трифазно решение – подсилва и подобрява PL комуникацията;

  • Анализатор на мрежата – Реми контролер - REMI (Router Embedded Management Interface) осигурява възможност за наблюдение на състоянието на концентратора, чрез сензори и софтуерни диагностични процедури, които са интегрирани в рутера и контролера;

  • LCD touchscreen – улеснява поддръжката;

  • 2 СИМ карти – по-добро GPRS покритие.

 

PDF downloadRouter/Data Concentrator Data Sheet