Газ

Arista Gas Schema

До този момент предимно електрическите компании са имали възможността да се възползват от предимствата на AMI (Advanced Metering Infrastructure). В настоящето много малко газови компании са възприели използването на интелигентни системи за контрол, като до този момент са разчитали на ръчно и нередовно измерване или на еднопосочна комуникация. Това налага операторска намеса на място върху измервателното устройство (газомера). Двупосочната комуникация предоставя множество предимства, както за компанията, така и за потребителите.

АРИСТА технологията за газ предлага безжично или M-Bus решение. Състои се от център за управление АРИСТА, рутер/концентратор на данни и комуникационни модули.