Домашен дисплей

С помощта на домашните дисплеи, клиентите могат да наблюдават потреблението си или да следят за течове. Там, където ограничаването на предлагането на ресурса е позволено, клиентите ни ще ползват дисплея и като средство за въвеждане на код за предварително закупено количество газ. Нещо повече, тяхното присъствие в дома на потребителя, непрекъснато напомня за нуждата от по-отговорно потребление, като по този начин спомага за създаването на навици за съхраняване на ресурсите.