АРИСТА комуникационен модул

Интегрира множество функции

  • Безжична (RF) или M-Bus двупосочна комуникация;
  • Прочитане и баланс на консумацията;
  • Управляващи функции;
  • Съхранение на данни;
  • Контрол на клапана;
  • Дневник на събития.

Модулът може да чете и контролира всеки тип водомер с импулсен изход. Системата АРИСТА за водата е гъвкава и предлага две решения:

  • Стандартно – АРИСТА модулът се прикрепя към водомера - евтин и лесен начин да се сдобиете с интелигентна измервателна система. Освен това, модулът е проектиран да управлява до 4 водомера едновременно, което прави системата по-рентабилна.
  • Специализирано – проектиране на модула според изискванията на клиента и интегрирането му във водомера.

PDF downloadАриста комуникационно устройство Информационен лист

Комуникация

Безжично радио комуникация - Mesh мрежа

Комуникационната мрежа между крайни измервателни точки (АРИСТА комуникационен модул или интегрирани интелигентни водомери) и рутер-концентратора на данни се изгражда независимо за кратък период от време. Всяка точка изпраща и получава информация до и от точки около нея. Информационният поток е двупосочен. Системата дава възможност четенето на данните да се извършва няколко пъти на ден или толкова пъти, колкото е предварително определено. Изискванията за ниска консумация на енергия, за осигуряване на дълъг живот на батерията са взети под внимание. Една от основните функции на системата е да контролира клапана (вътрешно или външно) - отваряне и затваряне. Балансът на системата е конфигуриран в съответствие с изискванията на ютилити компании и се изчислява автоматично.

M-Bus Кабелна комуникация

M-Bus е първият комуникационен стандарт, който позволява на клиентите и ютилити компаниите да следят консумацията на вода, газ, топлинна енергия и електроенергия. През последните 20 години, откакто се тества, M-Bus се е доказала като комуникационна технология с висока надеждност и гъвкавост.

По този начин решението на АДД-България Ви дава възможност да се изгради интелигентна измервателна система, отличаваща се със сигурност, лесно и бързо изграждане и не на последно място - надеждна работа.

При M-Bus комуникацията газомерите са физически свързани към рутера. Измервателните данни от газомерите преминават надеждно чрез M-Bus свързаността към рутера, който след това ги препредава на Центъра за управление АРИСТА чрез GPRS комуникация. Този метод на комуникация не притежава предпоставки за загуба на информация .

Друг лесен и икономически евтин вариант е възможен, когато компанията има инсталирани M-Bus газомери. Единствената допълнителна инвестиция, необходима за изграждане на своята инфраструктура за интелигентно отчитане, е рутерът/концентратор и Центърът за управление АРИСТА.