Рутер/концентратор на данни

Събира и съхранява информацията, получена от модула на крайното усртойство (данни от потреблението, налягане, състояния на крайното устройство и др.), след което я препраща към центъра. Чрез него се пращат и команди от центъра до модула (отваряне и затваряне на клапан). Чрез рутер - концентратора се извършва анализ на мрежата с цел взимане на технологични решения за подобряване на комуникацията.

 • Безжична и M-Bus комуникации;
 • Пълнa двупосочна комуникация посредством GSM/GPRS канали;
 • Автоматично откриване, регистрация и поддръжка на крайните устройства в рамките на мрежата;
 • График за изпращане на данни;
 • Сменяеми комуникационни модули;
 • NFC;
 • Вграден часовник;
 • Контрол на неоторизиран достъп;
 • Аларми за сигнализация;
 • Резервно захранване (по избор);
 • Степен на зaщита;
 • Съхранение на данните в енергонезависима памет.