Рутер/концентратор на данни

Събира и съхранява информацията, получена от модула на крайното устройство (данни от потреблението, налягане на водата, състояния на крайното устройство и др.), след което я препраща към Центъра. Чрез него се пращат и команди от Центъра до модула на крайното устройство (например отваряне и затваряне на клапан). Чрез рутер-концентратора се извършва анализ на мрежата с цел взимане на технологични решения за подобряване на комуникацията.

 • Безжична и M-Bus комуникации;
 • Пълна двупосочна комуникация чрез GSM / GPRS канали;
 • Автоматично откриване, регистрация и поддръжка на крайните устройства в рамките на мрежата;
 • Връзка за данни по график;
 • Сменяеми комуникационни модули;
 • NFC;
 • Вграден часовник;
 • Контрол на неоторизиран достъп;
 • Аларми за сигнализация;
 • Резервно захранване (по избор);
 • Степен на защита;
 • Съхранение на данните в енергонезависима памет.