Център за управление

Чрез преминаване към смарт метеринг, данните, които трябва да се обработват ежедневно, се увеличават многократно. За да може компанията да се справя с това, е необходимо приложение, което да има възможност да поема такова голямо количество данни.

Това приложение представлява стабилна платформа от софтуер и хардуер. Платформата представя и обработва информацията за потреблението и извършва менажирането на системата, като по този начин спомага за по-добро управление на ресурсите. Архитектурата на Центъра трябва да бъде способна да обработва данните от милиони потребители.

Центърът за управление АРИСТА отговаря на тези изисквания.

Научете повече ›