Улично осветление АРИСТА

Системата за управление на улично осветление АРИСТА се състои от център за управление АРИСТА и контролер на захранващата уличната касета (SLMB). Когато клиентът изисква индивидуален контрол на всяка улична лампа, има още едно ниво в системата - контролер на уличната лампа (LCU - модул за индивидуално управление).

Ариста Улично осветление позволява:

 • Икономия на енергия;
 • Ефективност на улично осветление;
 • Групово и индивидуално управление на лампите осветителни тела;
 • Ниски разходи за поддръжка.

Ползи от улично осветление АРИСТА:

Рентабилност:
 • Намалява консумацията на енергия с до 40%;
 • Намалява оперативните разходи за поддръжка;
 • Увеличава живота на лампата;
 • Евтина безжична комуникация.
Грижа за околната среда:
 • Постига европейските стандарти за улично осветление;
 • Повишава сигурността и безопасността на хората;
 • Подобрява безопасността на движението;
 • Намалява вредните емисиите на CO2.
От управленска гледна точка:
 • Многофункционален уеб базиран софтуер;
 • Аларми и следене за възникнали повреди;
 • Контрол на енергопотреблението;
 • Изчисление на енергийния баланс на уличното осветление (разпределение на консумираната енергия);
 • Включване/изключване по график и димиране според сезона – спрямо времето на изгрева и залеза, и спрямо натовареността на транспортната мрежа;
 • Лесно разширяване на наличната мрежа за улично осветление.
Иновации:
 • Разширяема инфраструктура, поддържаща множество приложения – интелигентно управление на трафика, GIS, събиране на отпадъци;
 • Обмяна на информация и контрол между други ресурси като вода, газ и т.н.