EVN Bulgaria

В резултат на дългосрочното стратегическо партньорство между EVN България и АДД-България, на територията на Южна България бяха реализирани редица проекти в градовете Бургас, Ямбол, Сливен, Нова Загора, Пловдив, Пазарджик и др.

Проектите решиха проблеми като намаляване на загубите, повишаване на събираемостта, намаляване на разходите за отчитане и на разходите за включване/изключване. Беше изграден единен център за управление. Системата дава възможност за извършване на баланс и анализи, водещи до подобряване на структурата на управление и вземане на адекватни управленски решения.

Награда Тригос 

EVN won the TRIGOS 2010 in the category of Society for one of  its projects – Successful Stakeholder Dialog project.

the payment rate for electricity customers increased from 3% to 85%, while the network-related losses were cut from 40% to 5%. Now, EVN is seen throughout the region not only as a reliable electricity provider, but also as a responsible employer.