Е.ON/Energo Pro

През есента на 2009 г. на територията на ЕON България беше изграден пилотен проект за внедряване на система от електромери за дистанционно отчитане, управление и баланс на системата с цел установяване и намаляване на загубите, както и с цел намаляване на оперативните разходи на компанията.

През 2010г., след като пилотният проект показа добри резултати, компанията реши да премине към масово внедряване и беше стартиран голям проект за внедряване на интелигентни измервателни системи.