CEZ

През пролетта на 2009г. започнахме реализацията на дългосрочен проект с нашите партньори от ЧЕЗ България. В редица квартали на София бяха подменени съществуващите електромери със смарт електромери на АДД-България, работещи в системата. Това облекчи значително отделите по обслужване, отчитане, включване и изключване на нередовни абонати, тъй като значителна част от електромерите са монтирани на височина от 12-14 м.

Внедряването на системата за дистанционно отчитане, включване и изключване реши напълно проблемите с обслужването на тези електромери. Същевременно са намалени разходите, а чрез осъществяването на баланс на системата ще се оптимизират и загубите на компанията.