Mall Stara Zagora

Голям интерес към системите за дистанционно отчитане на енергоресурси проявяват и инвеститорите и собствениците на големи бизнес центрове, офисни сгради и молове.Там където има много наематели и потребители на енергоресурси. Обикновено голям проблем на вътрешния мениджмънт на сградата е правилното и справедливо разпределение на изразходваната ел. енергия, вода и отопление. В повечето случаи това се извършва чрез така наречените контролни измервателни уреди.

В средата на 2008г. АДД-България приключи изграждането на проект в МОЛ  Киноцентър Арена - Стара Загора. В проекта за дистанционно отчитане и баланс на системата са обхванати едновременно електромери и водомери.