EVN Macedonia

На принципа на предпочитан корпоративен доставчик, АДД-България стартира проект  по внедряване на AMI на територията на EVN Македония. Успехът на проекта в EVN България беше предаден на македонския клон на EVN. Целите бяха същите  - да се постигне по-висока събираемост и да се намалят нетехническите загуби. Сега всяка година фирмата разширява областите с внедрени интелигентни измервателни устройства, осъществявайки постепенен, но постоянен напредък.