Съвместимост и подобряване

Технологията АРИСТА е разработена изцяло по PRIME стандарта. Това я прави съвместима с много други продукти на членове на PRIME организацията. Съвместимостта е възможна на 2 нива:

  • Рутер/концентратор на данни – в този случай ютилити компанията избира АДД-България за доставчик на своя Център за управление и рутер, но разполага със свободата да избира различни производители на електромери, които да бъдат интегрирани в рутера на АДД-България;
  • Център за управление – в този случай АДД-България предоставя само софтуерното приложение, заедно с хардуерната структура на центъра, а останалите нива на системата – рутер и електромери са на други производители.

 

Защо е необходима съвместимост? – днес технологиите се развиват изключително динамично и зависимостта от един доставчик не е правилното решение. АДД-България напълно осъзнава това и водена от желанието си да задоволи клиентите и да им предложи най-гъвкавото за тях решение, разви тези способности в своята система.

Не само че станахме член на PRIME, но разбираме предимствата и на други решения. Ето защо, сме направили така, че да предлагаме повече от едно решение. Преминаването към G3 технологията е безпроблемно и лесно за нас.