Интеграция

Една от най-важните и основни дейности на АДД-България е интеграцията на нашите системи с вече съществуващи такива на клиентите ни. Целта е да се постигне максималният ефект от продукта ни, като в същото време клиентът си запазва удобствата и навиците на работа. Стремим се внедряването на нашата система да стане по най-плавния възможен начин, така че ютилити компанията да започне ефективно работата си и да постигне по-бързо своята цел.