Консултации по мениджмънт на проекти

Качествена инсталация

Проектите по изграждане и внедряване на системи за интелигентно отчитане и управление на енергоресурси се отличават с по-голяма сложност, продължителност и обхват, не само по време на имплементирането на проекта, но и след неговото завършване.

Участниците по проекта са много и всички трябва да са изключително ангажирани, за да може проектът да е успешен.

Продуктът е високотехнологичен и води до цялостна промяна на начина на работа на ютилити компанията. Ето защо ние приемаме сериозно всяка малка стъпка и етап от проекта, прилагаме изключителен професионализъм и прецизност.

Някои от основните етапи при подхода на АДД-България за цялостно управление на проекта, са следните:

1. Междуведомствен проект и координация

АДД-България има голям опит в AMR планирането и неговото въздействие върху всички аспекти в процеса на подобряване на икономическите показатели на клиента. В повечето случаи, АДД-България е била не само доставчик, но и имплементатор и интегратор на цялостни системни решения, както от хардуерна, така и от софтуерна гледна точка. Нашият управленски персонал е с голям опит както в инженерната област, така и в областта на икономиката и продажбите, което позволява на АДД-България да разбира нуждите на всички страни, участващи в инсталирането на AMR системи.

2. Инсталиране и график за управление

АДД-България има опитен технически персонал, който разбира ефекта от внедряването на системите, както при компаниите доставчици на енергоресурси, така и при крайните потребители. Предвид това по-задълбочено разбиране на AMR управление на проекти и познаването на вътрешните механизми и процеси, професионалистите на АДД-България участват активно във всички фази на планиране и разполагане на системите.

3. Процес на развитие и изпълнение

АДД-България осъзнава и разбира значението на създаването и поддържането на силни взаимоотношенията с клиентите си. АДД-България си партнира с всеки клиент, с цел предоставяне на ефективни решения, увеличаващи производителността, гъвкавостта и намаляване на ненужните разходи на компанията. В допълнение, корпоративния ни фокус е върху създаването на здравословни и безопасни условия на работното място. Управленският ни екип е със специализиран опит и се определя конкретно за всеки проект, като работи в тясно сътрудничество с клиента с цел разработване на подробни процеси, чрез които да се отговори на целите и изискванията на клиента.

4. Управление на персонал и мотивация

АДД-България разбира, че управлението на персонала, подбора на "правилния" служител и създаването на екипност е от решаващо значение за успеха и развитието на компанията.

5. Управление на място и контрол на качеството

Отговорностите по отношение на управление на проекта включват:

  • проверки от страна на персонала и ръководителя на проекта;
  • посещения на място от мениджъра на проекта;
  • текущи полеви проверки;
  • създаване на подробна документация за всички дейности;

Провеждане на телефонни разговори и други форми на комуникация с управленския и техническия екип на АДД-България, който е готов да предостави бърз отговор на всички въпроси свързани с проекта.

6. Обучение

Компетентни, обучени професионалисти и техници имат отговорността да водят първоначалното и следващите опреснителни обучения. АДД-България вярва, че след подбора на качествени специалисти от страна на клиента, обучението е следващата стъпка, чрез която се гарантира успеха на дадения проект. Официалното обучение може да варира от една до три седмици. След края на обучението, служителите се наблюдават внимателно за следващия период от 90 дни.

7. Безопасност

За проектите на АДД-България, безопасността е приоритет номер едно. АДД-България има корпоративна стратегия за безопасност с ясно определени политики. Целта е всяка работна среда да бъде безопасна за служителите.