Обучение

Ефективните обучения на място са от решаващо значение за първоначалния успех на всеки нов проект. Обучаващите специалисти на АДД-България разполагат с обширен практически опит и доказани методи на преподаване на място при клиента с цел създаване на експерти, които могат да извлекат най-доброто от нашата система. Периодът, в който се провежда обучението е пригоден за нуждите на всеки клиент. AMR обучение се прави на малко по-късен етап, за да се даде възможност на клиентите да се запознаят с основните функции на системата.

Програми за обучение

  • обучение на място;
  • обучение по операции;
  • административно обучение;
  • системна оптимизация;
  • сертифициране на монтажници на системата АРИСТА.

Програмата за сертифицираните монтажници на системата АРИСТА е друг пример на АДД-България като подход за обучение на работното място. Клиентите често ще използват собствени специалисти при инсталацията на AMR системите. Затова е жизнено важно, тези специалисти да се обучават във всички аспекти на инсталацията, системната оптимизация и обслужване на клиентите. АДД-България създава тези програми, за да гарантира, че инсталациите се изпълняват по най-добрия възможен начин.

Със създаването на множеството си програми за обучение АДД-България подсигурява максимално доброто внедряване и експлоатация на всички свои продукти.