Поддръжка – Винаги налична

АДД-България, разбира колко е важно обслужването и поддръжката на Вашата система за правилното функциониране на бизнесът Ви.

Нашата програма за техническо обслужване включва:

 • Поддръжка - 08:30 - 18:00 часа всеки ден;
 • Наличие на собствен сервиз за хардуер;
 • Гарантиран навременен отговор на Вашите въпроси;
 • Допълнителни обучения, предлагани на тримесечна база;
 • Следене на индивидуалните проблеми до достигане на решение;
 • Изследване на проблемите на място и осигуряване на всички нужни технически услуги за разрешаването им.

Надеждна хардуерна подкрепа

Сервиз се извършва върху всички устройства, изпратени за ремонт в рамките на гаранционния срок. Сервиз се извършва и върху устройства с изтекъл гаранционен срок, като върху тях се добавя и гаранция за извършения ремонт. След ремонта устройството преминава две отделни тестови процедури за качеството. Първият тест се провежда от техника извършил ремонта. Вторият се провежда от техника по осигуряване и контрол на качеството. След като продуктът е преминал успешно и двете изпитания, ние Ви връщаме оборудването със съответната гаранция.

 • Превантивен сервиз се извършва върху всички ADDAX устройства изпратени от Вас за обслужване, когато това е регламентирано в договора;
 • Автоматизирана система за проследяване на ремонта;
 • Поддържане на гаранционен срок за замяна на дефектиралите устройства, докато трае ремонтът.
 • Всички устройства, преминават две изпитателни процедури преди да бъдат върнати на клиента.

Постоянна софтуерна поддръжка

Софтуерни въпроси и искания за подобрения, отправени към АДД-България се документират и проследяват в нашата система за контрол на клиентската поддръжка. Незначителните проблеми, събрани чрез системата, са предпоставката за периодични софтуерни подобрения, изпращани до всички наши клиенти.

 • Цялостната подкрепа и периодични обновявания на софтуера;
 • Поддръжка чрез отдалечен достъп;
 • Подкрепа за функции и разпределени приложения;
 • Онлайн помощ/документация.