За компанията

АДД-България се фокусира върху развитието и имплементацията на интелигентни измервателни системи за електроенергия, вода, газ и улично осветление. Познати още като Advanced Metering Infrastructure (AMI). Интелигентните измервателни системи са изградени на три нива – смарт електромери или измервателни устройства, комуникационно оборудване (концентратори на данни, рутери) и прилежащия софтуер.

Преодоляването на предизвикателства като нетехническите загуби е една от най-силните страни на AMI решението, което АДД-България предлага. Кражбата на електроенергия има най-различни форми, всяка от които можем да открием и предотвратим навреме. Смарт метерингът има много други функционалности, които позволяват не само на системните оператори в ютилити компанията, но и на крайните потребители да получават реална информация за това какво става с мрежата, потреблението и операциите.

С инсталирани над 500 000 крайни точки АДД-България е водещ доставчик на AMI системи в България и съседни страни. Непрекъснато разширяваме продуктовото си портфолио, но оставаме верни на нашата мисия – да създаваме усъвършенствани и надеждни цялостни решения за дистанционен контрол  и управление на ресурси.

научете повече за нас ›

Довериха ни се: