За компанията

АДД-България е компания с водещи позиции в предлагането на цялостни интелигентни  системи за контрол и мониторинг на ресурси като електричество, вода, газ, топлина, осветление за сгради, тунели, улично ос­ветление и др. С нашите продукти клиентите ни постигат по-добро и по-ефективно управление на бизнеса си, намаляват разходите по поддръжка  и бързо възвръщат вложените инвестиции. Фирмата разполага с голям отдел по развойна дейност, където способни инженери разгръщат потенциала си и създават високотехнологични хардуерни и софтуерни продукти.
 
АДД-България разполага със собствена производствена база – последно поколение SMD линии и цех за пластмасово производство, като по този начин осъществяваме пълен контрол на цикъла по създаване на продукт. Фирмата се гордее с качеството на предоставените услуги по поддръжка. С вече инсталирани над 1 500 000 крайни устройства АДД-България е предпочитан доставчик на интелигентни системи за управление нa ресурси в България и съседните страни.

научете повече за нас ›

Довериха ни се: