You are currently viewing 5 неща, които трябва да знаете за вашия електромер

5 неща, които трябва да знаете за вашия електромер

  • Post category:Новини

Електричеството е неразделна част от нашето ежедневие. Вече сме го приели за даденост и често дори не осъзнаваме колко много се нуждаем от него. Електричеството е основният източник на енергия, чрез който ние отопляваме жилищата си, приготвяме храната си, задоволяваме всякакви наши битови нужди и, не на последно място, използваме нови технологии.

За да достигне до крайния потребител, електричеството се осигурява от електроразпределителни дружества, които използват сложни електропреносни мрежи.

Както всяка стока, електричеството е услуга, чието потребление има своя финансов израз. Важно е всеки потребител да плаща само за реално консумираната от него електроенергия. За да осигурят това, операторите на системи за дистанционно управление в дружествата разчитат на технологията, която се развива непрекъснато – електромери.

1. Какво всъщност е електромерът?

Електромерът е устройство, което измерва консумацията на електроенергия. Той е инсталиран на мястото, където електропроводите влизат във вашия дом. Електромерите функционират чрез измерване на моментни стойности на параметри като напрежение, ток и консумирана електроенергия. По същество електромерите отчитат колко киловата електроенергия се консумира, а показанията се използват за изчисляване на сметката на вашето жилище въз основа на единичната цена на доставчика, в киловатчас (kWh).

2. Как работи електромерът?

Електромерите съществуват откакто електричеството за първи път стана широко разпространено в жилищата в края на 19-ти и началото на 20-ти век.

Електромерът извършва мониторинг на връзката ви с електрическата мрежа, като отчита точната консумация на електричество. В исторически план електромерите са били първоначално аналогови – цифри на зъбни колела и циферблат, който се върти, в зависимост от консумираното количество енергия (kWh). Изисква се служител от електроразпределителното дружество на място да посети дома или сградата, за да снеме показанията на брояча – записвайки показанията на електромера на ръка. Разликата между текущия и предходния отчет определят сумата на сметката.

Както и при другите технологии, технологията на електромерите също се развива с течение на времето, което прави процеса на отчитане по-автоматизиран. Първо, електромерите бяха адаптирани да излъчват четими радиовълни: вместо да се налага да ходят до самия имот, служителите от дружествата, обикалят през вашия квартал чрез специално оборудвани камиони и събират показания за всеки измервател много по-бързо. Тази технология е известна като Автоматично отчитане на измерватели (AMR). Предоставят се данни за потреблението почти в реално време, които след това се изпращат до базата данни на разпределителното дружество за изготвяне на фактури, отстраняване на неизправности и допълнителен анализ.

По-късно разпределителните дружества започнаха да инсталират по-усъвършенстваната версия на автоматизираното измерване на потреблението, така наречената „advanced metering infrastructure“ (AMI). Това е следващото ниво на автоматизация, тъй като осигурява двупосочна комуникация от и до електромерите, чрез допълнително устройство – концентратор на данни. Наличен е софтуер за управление и анализ на данните от електромерите, който софтуер се грижи за цялата система, комуникацията и управлението на инфраструктурата.

3. Колко различни вида електромери има?

Стандартни електромери. Те показват вашето потребление на енергия в киловат часове (kWh) с помощта на обикновен механичен дисплей. Отчитането се извършва ръчно от служител на електроразпределителното дружество.

Standart Smart Meter

Механични електромери. Електромерите работят подобно на стандартните електромери, но са с циферблати, подобни на часовника, вместо числа.

Цифрови електромери. Тези измервателни устройства използват LCD дисплей за визуализация на показанията. В най-масовия случай, за да се визуализират показанията, е необходимо да се натисне бутон.

Digital meters

Тарифни електромери (типове Economy 7 и Economy 10). Някои доставчици по света предоставят електромери които отчитат консумацията по различни тарифи, предназначени за хора, които използват по-голямата част от енергията си в извън пиковите часове, обикновено през нощта. Те са известни като тарифи тип Economy 7 и Economy 10 и се наричат електромери с променлива тарифа.

Подобно на стандартните измерватели, електромерите с тарифа тип Economy 7 отчитат използваната енергия и я визуализират по цифров или аналогов начин. Разликата на този тип електромери е, че той проследява, използването на енергия през два периода: по време на пиков период и извън него. Енергията, използвана в пикови периоди, може да струва повече от стандартната електроенергия, но извън пиковия период може да струва наполовина по-малко. Електромерите с тарифа тип Economy 10 работят по подобен начин, но те отчитат 10-часово използване извън пиковото потребление, разделено на следобед, вечер и нощ.

Economy 7 electricity meter

Електромер с предплащане. Електромерите с преплащане, отчитат потреблението на електроенергия по същия начин като стандартния електромер, но се изисква предварително зареждане със сума за да може съответно да се използва електричеството. Някои електромери с преплащане изглеждат като стандартни електромери като позволяват да се следят показанията и да се зареждат онлайн. Други електромери за предплащане се зареждат чрез специална карта, или ключ (token) в обособени места (PayPoint), които се намират в определени търговски обекти. Важно е да се извършват редовни захранвания на тези видове електромери, както и плащане при стандартните типове електромери, за да не се стига до прекъсване на подаването на електрозахранването.

Prepayment (pay-as-you-go) meter

Интелигентни електромери. Това са интелигентни устройства, които предоставят подробна и точна информация за времето и количеството използвана електроенергия. Тези електромери имат комуникационна връзка с доставчика на енергия и непрекъснато изпращат информация за показанията. Тези интелигентни устройства имат две ключови предимства: първо, те могат да проследяват потреблението на електроенергия много по-детайлно като измерванията могат да се отчитат през интервали от петнадесет или дори пет минути. Също така те извършват автоматична комуникация с електроразпределителните компании без да се налага оператори да посещават имота или да се придвижва през квартала, за да отчита информация за потреблението.

Smart meters for electricity usage tracking

4. Кой е собственик на електромера?

В повечето случаи собственик на електромера е електроразпределителната компания. Тя е отговорни за инсталирането, поддържането и отчитането на вашия електромер. Поради тази причина компаниите непрекъснато развиват технологията, така че процесът на отчитане, откриване на неизправности и отстраняването на проблеми да се извършва възможно по-бързо, лесно и на по-ниска цена.

5. Защо интелигентният електромер е бъдещето на измерването?

Ползите от използването на интелигентни електромери са много. Тяхното основно предимство е бързото предоставяне на информация за консумираната електроенергия. Интелигентните електромери осигуряват детайлни и точни измервателни данни. Данните периодично се изпращат до електроразпределителните компании, където се обработват и визуализират профилите и пиковете на потреблението. Компаниите използват данните, за да наблюдават качеството на електроенергията и да подобряват инфраструктурата на енергийната среда, да подобряват обслужването и да се намесват по-бързо в случай на възникнали проблеми.

От гледна точка на връзката между доставчик и потребител, интелигентните електромери могат да предефинират ролята на доставчик към ролята на енергиен съветник. От индустриална гледна точка той може да интегрира нови технологии и иновации в цялата електрическа мрежа. В полза на потребителите, той може да намали разходите, да осигури прозрачност и гъвкаво ценообразуване. От социална гледна точка, може да се подобри енергоспестяването, надеждността на мрежата и управлението на прекъсванията, както и интегрирането на източници на възобновяема енергия.

Анализът на данни, заедно със съвременните IoT решения, дават възможност на електроразпределителните компании да предоставят интелигентни решения, които да помогнат на клиентите ефективно да управляват своите енергийни изисквания. Възможността за визуализацията на данните в дома на дисплей, осигуряват обратна връзка в реално време и позволяват на клиентите да анализират своите модели на потребление и да максимизират спестяванията.

АДД България предлага иновативни решения за електроразпределителните дружества, които им помагат да постигнат по-добър контрол и цялостен мониторинг на захранващата инфраструктура.

Arista – a new generation software and hardware solution

Разбираме, че традиционните процеси на измерване и поддръжка на инфраструктурата отнемат ресурси и време. Ето защо е разработена технология Arista – софтуерно и хардуерно решение от ново поколение, което осигурява дистанционно интелигентно управление и прогнозен анализ. Системата революционизира начина по който компаниите и градовете управляват операциите и взаимодействат с клиентите.

Нашето решение осигурява отчитане, събиране, обработка, трансфер и анализ на данните. Въз основа на отворени стандарти, се осигурява мрежова сигурност от най-високо ниво в съответствие с най-новите стандарти в кибер сигурността. Научете повече за нашето решение.