You are currently viewing ADD България беше част от българската делегация на изложенията DistribuTECH & POWERgen в САЩ

ADD България беше част от българската делегация на изложенията DistribuTECH & POWERgen в САЩ

Мaй беше вълнуващ месец. Екипът на АДД България посети водещото годишно събитие за пренос и дистрибуция, което се проведе тази година в Далас, Тексас, САЩ между 23-ти и 25-ти май. Това беше първото събитие след пандемичните ограничения и очакванията на всички посетители и изложители бяха доста високи.

Изложението се случва всяка година в САЩ и неговата цел е да се обърне внимание на технологии, използвани за пренос на електроенергия от електроцентралата чрез преносните и разпределителните системи към електромера и вътре в дома. Промените в енергийния сектор вече се случват, поради бързия напредък на иновациите. АДД България проучи множеството продукти и услуги, свързани със системите за автоматизация и контрол на доставките на електроенергия, енергийната ефективност, реакцията на търсенето (demand response), интеграцията с енергия от възобновяеми източници, усъвършенстваното измерване, работата и надеждността на системата за дистрибуия, комуникационните технологии, кибер сигурността, технологията за водоснабдяване, и др.

Получихме поканата да посетим това събитие от посолството на САЩ в София, България, което организира българска делегация. Така че, заедно с различни експерти и ръководители в българския енергиен сектор, станахме част от една вълнуващо и обещаващо пътуване, чиято цел беше да проучим най-новите постижения в технологиите и да установим ценни връзки. Поканата от посолството на САЩ беше ясен показател за стратегическата роля, която нашата компания играе в българския енергиен сектор.

Бяхме щастливи да създадем нови контакти с водещи компании от цял свят като Omicron, Enel, Itron, Edge Zero, Bidgely, Sensus, Oracle, Kyndryl, Camlin Energy, Eaton и много други. С няколко от тези компании проведохме задълбочени разговори с цел да обменим опит и да задвижим ценни партньорства. Обещаващи бяха и 24-те стартъп компании, които презентираха своите продукти и се състезаваха в панела!

DER (разпределени енергийни ресурси), гъвкаво енергийно производство, микромрежи и съхранение на енергия бяха някои от основните теми по време на събитието. Особено внимание бе обърнато на електромобилите, EV зарядните станции и електрификацията като цяло, тъй като комуналните компании са в процес на планиране и изготвяне на стратегии как да доставят електроенергия не само на домовете и бизнеса, но и на все повече превозни средства. Защото въздействията от неправилното управление на електромобилите в мрежата може да са пагубни. Интересни бяха и решенията за подсилване сигурността, надеждността и цялостното модернизиране на мрежата. Като цяло тенденцията е различните технологични имплементации да превърнат досега консервативните компании от енергийния сектор в дигитализирани предприятия, чието управление се основава на данни.

Ние от АДД България предприехме това дълго пътуване, защото то съвпада с нашите стратегически планове за укрепване на позициите ни като важна компания за определяне на тенденциите на местния енергиен пазар. От 2006 г., в допълнение към ежедневните ни дейности в доставянето, интегрирането и поддържането на здравословна AMI система, ние винаги сме участвали в такива инициативи или като посетители, или като изложители, за да следим технологичните иновации. Нашата мисия е била винаги да помагаме на нашите клиенти да растат и да се отличават от конкуренцията с помощта на технологиите.