You are currently viewing АДД България осигурява бързо и качествено производство на електронни и пластмасови устройства от 2013 година

АДД България осигурява бързо и качествено производство на електронни и пластмасови устройства от 2013 година

 • Post category:Новини

АДД България се стреми да изгражда дълготрайни партньорства с клиентите си и е доказан производител с отлична репутация и международно признато качество.

Интервю с Николай Христозов, производствен директор и Златка Георгиева, главен технолог.

ВЪПРОС 1: С какво се характеризира производството на АДД България?

Нашата фирмената цел е да постигаме високо качество, в паралел със спазване на екологичните норми при максимално осигуряване на безопасни условия на работа.

АДД България разполага освен с екип по развойна дейност, който създава хардуера и софтуера за всеки елемент от нашите интелигентни системи, и с производствени мощности. По този начин осигуряваме цялостен затворен продуктов жизнен цикъл от идея до краен продукт.

Вече повече от 6 години АДД България изпълнява дейности по производство на електронно оборудване, като всички процеси и прилагани процедури по време на работа са в пълно съответствие на Европейски директиви и стандарти. Всички дейности се извършват и контролират от опитен екип, който непрекъснато се преквалифицира в иновации, тясно свързани с технологията и цялостното производство.

Освен на собствени продукти предлагаме производствени услуги и на външни клиенти, като сме предпочитан партньор най-вече заради високото качество, което гарантираме с помощта на високотехнологично оборудване, усъвършенствани процедури и опитен, високо квалифициран персонал.

Производството на АДД България разполага с площ от 5000 кв.м и се характеризира с:

 • ефективно и ефикасно изпълнение на производствените процеси;
 • съответствие на процеса по производство с изискванията на клиенти и поставени европейски стандарти;
 • осъществяване на дейностите при здравословни и безопасни условия на труд и съответствие с изискванията за опазване на околната среда;
 • предоставяне на услуги при управлявани условия (по време на гаранцията);

В случаи, в които нашите производствени мощности се използват за реализацията на вашия продукт, можете да разчитате на бърза и експертна комуникация по всички въпроси и изисквания относно параметрите на електронните устройства и тяхното производство и последващи функционални и електрически тестове, които е необходимо да преминат като финална фаза.

ВЪПРОС 2: За какъв вид продукция е предназначено и какъв капацитет има производството на АДД България?

Оборудването и създадените процеси предоставят възможност за производство на:

 • Собствени електронни устройства, част от интелигентните системи за дистанционно управление и мониторинг на осветление, електричество и вода, разработки на компанията;
 • Електронно оборудване на клиенти – изцяло по техни изисквания и технически параметри;
 • Пластмасово производство на елементи и корпуси на оборудване;
 • Дейности за обработка и асемблиране на модули с материали и комплекти на клиента, по указания на клиента.

Преди стартиране на производството екип от инженери обстойно преглеждат предоставените работни файлове, като проверяват съответствието с технологичните възможности и стандартите за производство на електронни модули, както и несъответствия, които биха затруднили следващите процеси по производство на изделието.

Произведените продукти преминават 100% електрически тест и визуален контрол, при поискване от страна на клиентите се предоставят и резултатите от извършените контролни изпитания. Извършва се и автоматичен оптичен контрол посредством оборудване, с което изцяло се гарантира откриването и отстраняването на дефекни продукти.

ВЪПРОС 3: Какво отличава АДД България в производствените услуги?

Няколко са предимствата ни като фирма и производство:

 • Изцяло стандартизиран процес;
 • Гъвкаво производство;
 • Високо качество;
 • Спазване на срокове и изисквания;
 • Конкурентни цени;
 • Опитен екип;

По време на производствените дейности се използват единствено материали, отговарящи на специализирани изисквания (RoHS), с които да бъдат удовлетворени нуждите и изискванията на клиентите. АДД България следва стриктни процедури:

 • Контрол на качеството според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015;
 • Изпълнения на изискванията за околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015;
 • Управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията а стандарт ISO 45001:2018;

ВЪПРОС : 4 Каква е спецификата на оборудването?

 • Технология за повърхностен монтаж (SMT Module Placement Machine Panasonic)
 • Автоматична оптична инспекция (AOI Marantz Electronics U22XH)
 • Оборудване за автоматично спояване (ERSA N-Wave 330 – Wave Soldering Machine)
 • Оборудване за селективно спояване (ERSA Ecoselect 2 – Selective Soldering Machine)
 • Линия за насищане на печатни платки (Reflow Oven)
 • Лазерна маркировка и гравиране (FOBA M2000 – Lazer Marking);
 • Производство на пластмасови детайли (Engel Victory 1350/300 Tech – Injection Moulding Machineрр Engel Victory 330/110 Tech – Injection Moulding Machine , Engel Victory 750/160 Tech – Injection Moulding Machine)
 • Оборудване за тест и калибровка ( ZERA MTS140 – Meter test system and ZERA MTS320 – Meter test system)
 • ЕRP система за складово съхранение и движение на ресурси

Нашите машини за шприцване са високотехнологични системи с автоматично зареждане, смесване и контрол на процеса и имат симулационен софтуер, който визуализира процеси на компютър и позволява прецизна настройка с което се гарантира висока скорост и точност. Компютърния интерфейс прехвърля всички насторйки по процеса към машините , а процесът завършва протокол (Infolog), който записва производството на всеки детайл. Всяка машина е оборудван с робот (рамо) за готовите части, което е гаранция за качеството и добрия външен вид.

Висококвалифицирани специалисти разработват етапите за производство на всеки продукт, определят всички параметри, следят за средата, консумативите, тестовете и допълнителните аксесоари и следят критичните за продукта характеристики и фактори, които влияят на качеството му.

ВЪПРОС 5: Защо си заслужава да се обърнете към АДД България, ако имате нужда от производствени услуги?

Производствените процеси се контролират на 3 нива:

 • на входа -доставчик, материал, технология;
 • чрез определени от високото ниво на оборудването системи,които регламентират и поддържат параметрите на процесите;
 • контрол чрез Системите за гарантиране на качеството-ISO 9001;MID-D; Лаборатория за измерване и проверка;

Времето за производство и доставка е гъвкаво планирано спрямо изискванията на клиента. Във всеки момент клиентите разполагат с информация за производството на продукта и всяка промяна, както и несъответствие непрекъснато се съгласуват!

АДД България инвестира в производствени мощности за да гарантира максимално качеството и надеждността на своите продукти. Присъстваме успешно на международните пазари, благодарение на постоянния ни стремеж да проучваме и удовлетворяваме изискванията на клиентите ни.

Във времето сме доказали, че предоставяме качество и прецизност, които са в основата на създадените дълготрайни партньорства с нашите клиенти.