You are currently viewing Енергийната ефективност в България – успешни истории и технологии

Енергийната ефективност в България – успешни истории и технологии

АДД България имахме удоволствието да организираме уебинар, в който засегнахме темите за енергийната ефективност.

В световен мащаб енергийното потребление се увеличава непрестанно. Човечеството се нуждае от енергийни ресурси за почти всяка една дейност в ежедневния и професионалния си живот. Това води до мащабно потребление, а морално остарялата инфраструктура, сграден фонд и индустриален енергиен мениджмънт, генерират голямо количество загуби, оказващи сериозно влияние на околната среда.

За да се справят с този проблем, правителствата в света работят в тясно сътрудничество с експерти, за да повишат енергийната ефективност във всяка една сфера.

Как това може да бъде осъществено в българската действителност?

Отговорът на този въпрос дадохме заедно с нашите гости на онлайн събитието ни.

За какво си говорихме:

Събитието се организира с любезното съдействие и партньорство на Limacon.

ГОСТ: Станимир Механджийски – CEO в Enopta, българска компания, концентрирана върху професионално енергийно управление, ефективност, ESCO и техническа поддръжка на сгради. Те прилагат иновативен подход и съвременни технологии, за да направят клиентите си по-енергийно ефективни и устойчиви. Enopta е надежден доставчик на техническа поддръжка на системи за управление на сгради, видеонаблюдение, пожароизвестяване, контрол на достъпа и електрически системи.

Станимир Механджийски има близо 20-годишен опит в сферата на енергийната ефективност и системите за сградна автоматизация.

Той ни запозна с връзката между енергийната ефективност и системите за сградна автоматизация, които основно управляват инсталации за отопление, вентилация, климатизация и електроинсталацията, които са най-енергоемките системи в една сграда.

ГОСТ: Димитър Йорданов – направление „Интелигентна инфраструктура“ в Siemens.

Димитър Йорданов работи в Siemens в направление „Интелигентна инфраструктура“, като е фокусиран в сферата на зарядна инфраструктура, системи за захранване на промишлени сгради и уредби средно напрежение.

С него обсъждахме темата за e-mobility. Тенденцията за създаване и произвеждане на екологични и енергоспестяващи автомобили в света стана необратима. Тази тенденция непрекъснато се ускорява от изчерпването на суровините на течно гориво и природен газ, както и от глобалното затопляне и замърсяване на околната среда, предизвикани от лавинообразно нарастващото потребление на тези суровини. Преминаването на електромобили ще спести значителна част от емисиите на СО₂.

Весела Малиновска – вицепрезидент маркетинг в АДД България

Весела Малиновска – вицепрезидент маркетинг в АДД България

Весела е в АДД България от 8 години и се занимава с нейното пазарно и маркетингово развитие, както в страната, така и в чужбина. Ръководила е и е участвала в големи проекти, свързани с производство, доставка, пускане в експлоатация и поддръжка на системи за дистанционно управление и мониторинг на ресурси, които имат пряко влияние върху енергийната ефективност.

Темата за автоматизираното управление на уличното осветление и мониторинг на електрическа инфраструктура беше представена от Кузман Драгнев от АДД България.

Научете повече за решенията на АДД България:

Гледайте пълен запис от онлайн събитието: