You are currently viewing Как водоснабдителните компании и потребителите могат да се възползват от интелигентните решения за вода

Как водоснабдителните компании и потребителите могат да се възползват от интелигентните решения за вода

 • Post category:Новини

Водата е най-ценният ресурс. Но все по-често ставаме свидетели на екологични катастрофи, свързани с водата – наводнения, суши, замърсявания, отпадъци. Как можем да се справим с проблемите с този невъзобновяем ресурс?


Проблемите – недостиг на вода и застаряваща инфраструктура

В исторически план водоснабдителните компании не се нуждаеха от прогнози и прогнозно моделиране, тъй като доскоро в развития свят водата се смяташе за евтин и изобилен ресурс. Освен това водата може да се съхранява за периоди на пиково търсене – нещо, което не може да се каже за електричеството (следователно ЕРП-тата имат повече необходимост от енергийни услуги за по-точно прогнозиране и планиране).

В наши дни обаче недостигът на вода и остарялата инфраструктура промениха проблемите, с които трябва да се справят водоснабдителните компании. Недостигът на вода е нарастващ глобален проблем, като приблизително 500 милиона души живеят в страни, където няма достатъчно използваема вода.Световното население се е утроило, а битовото и промишленото търсене на вода се е увеличило шест пъти, поставяйки силен стрес върху вече изчерпаното и намаляващо водоснабдяване в световен мащаб.

Освен това ефектите от изменението на климата ще продължат да вредят на глобалните използваеми водни източници, с потенциала над четири милиарда души – повече от половината от световното население – да страдат хронично от недостиг на вода до 2050 г. По този начин, в допълнение към увеличаването на производството на прясна вода (чрез обезсоляване или рециклиране на вода), за да се отговори на текущото търсене, са необходими по-добро предлагане, управление на търсенето и усилия за опазване, за да се предотвратят водни кризи скоро. Консумацията на вода може да бъде намалена по два начина:

 • Чрез широкомащабни регулаторни и инфраструктурни действия – обикновено включва ограничения за използване на водата, повишени цени и персонализирани тарифи за вода, както и инсталиране на по-ефективни технологии за напояване и рециклиране на водата и подобрения на пречиствателните станции.
 • Индивидуалните усилия за опазване в дома и общността включват прилагане на стратегии, които водят до спестяване на вода чрез промяна на индивидуалното поведение.

Въпреки че тези методи са донякъде нови в областта на потреблението на вода, те са широко прилагани и тествани в потреблението на енергия и газ. Наистина има сериозни доказателства за ефективността на различни „интелигентни“ методи за обратна връзка за намаляване на потреблението на енергия, благодарение на предоставянето на данни в реално време. Тези данни се използват за създаване на прогнози и модели на процеси за насочване на комунални (компании) към дългосрочно и краткосрочно планиране и вземане на решения.

Историята на водомера

В свят, в който енергията става все по-важна, управлението на потреблението се превръща в съществен компонент от нашето ежедневие. Човечеството е напреднало от първите механични водомери до съвременния ултразвуков водомер с функции за дистанционно отчитане. Предимствата са по-прецизно и ефективно измерване на потреблението. В някои страни извън Европа са инсталирани водомери със спирателен кран, който ви позволява дистанционно да контролирате подаването на вода. В Южна Африка, например, се използват предплатени измервателни уреди.

Първият водомер

През 1851 г. по поръчка на лондонските водни компании немският инженер и индустриалец Карл Вилхелм Сименс патентова идеята за такова устройство. Водомери, според други източници, по това време вече се използват в САЩ и Великобритания. Уилям Сюел от Уилямсбърг получава първия официален патент на САЩ за водомер през 1850 г. Първите водомери са били механични. Те работят на същия принцип като водна мелница, като предават въртенето на работното колело към циферблата чрез механизъм за броене на зъбни колела. Основният им недостатък е ниската чувствителност, което води до големи грешки при четене. През 1963 г. Япония е първата, която въвежда модерни ултразвукови измервателни уреди за промишлена употреба.

Съвременни технологии за измерване на вода

Ултразвуковите водомери сега са най-точните и надеждни средства за измерване. Според маркетингови проучвания на ARC Advisory Group (САЩ), пазарът на ултразвукови водомери почти се е удвоил през последните пет години.

Използване на интелигентни измервателни уреди за предоставяне на информация за потреблението както на комуналните компании, така и на потребителите

Интелигентният водомер е устройство, което отчита потреблението на вода както за комуналната компания, така и за потребителя. Докато традиционните водомери обикновено се отчитат ръчно веднъж месечно или няколко пъти годишно, интелигентните измервателни уреди записват потреблението в реално време или почти в реално време и съобщават тази информация на комуналното предприятие и на потребителя.

Това осигурява незабавна, актуална информация за потреблението, с предимствата на точни, специфични за обекта показания, по-лесно и по-бързо идентифициране на течове и загуби,и по-голяма прозрачност за потребителите (напр. сметки въз основа на действително, а не на прогнозно използване). Правителствата и водоснабдителните компании все повече се фокусират върху инсталирането на интелигентните измервателни уреди, поради очакванията, че те ще доведат до намалено потребление на вода. Как става това? Благодарение на по-голямата прозрачност за собственото потребление е своевременно информиране на потребителя за стойността на неговата сметка, хората сами могат да регулират своето по-нататъшно потребление. Ето за тази смяна на индивидуалното поведение става дума. Тя няма как да се осъществи, без необходимата, точна и навременна информация.

AMI и решения за машинно обучение, предлагаи от ADD България

Интелигентните водомери не са просто умни устройства, те създават усъвършенствана измервателна инфраструктура, точно като тази в енергийните дружества.

В такава инфраструктура потенциалните ползи за водоснабдителните предприятия и техните клиенти са много, вариращи от по-прецизно и навременно таксуване, по-ефективно отчитане на потреблението чрез елиминиране на ръчни процеси, бърза адаптация към промените в потреблението, откриване и предотвратяване на течове/спукване, подготовка за дългосрочни промени.

Решения от ADD Grup

През пролетта на 2022 г. ADD Grup, една от водещите компании на световния пазар на измервателно оборудване, завърши лабораторни тестове и започна масово производство на интелигентни водомери ADDRA.

Характеристики на Ултразвуков водомер, предназначен за интелигентно водно решение:

 • Спира водата при неплатени сметки или в случай на теч/спукване;
 • Спиране на водата за определеното време
 • Функция на ограничен поток за намаляване на потреблението на вода;
 • Дистанционно управление на наличието на вода чрез свързан водомер;
 • Наличие на BLE 5.0 комуникация за управление на ADD спирателен вентил чрез свързания измервателен уред.
 • Многофункционален двуцветен светодиод за отразяване на състоянието на клапана.
 • Живот на батерията до 16 години

Спирателен вентил, предназначен за интелигентен контрол на водата

 • Комуникация чрез Bluetooth (BLE 5.0)
 • Поддържа се режим на предплащане и отложено плащане
 • Актуално салдо в местна валута и в кубични метри
 • Прекъсване на натоварването на потребителите при изчерпване на сумата на кредита
 • Уведомяване на потребителя, когато: – Няма обмен на данни с измервателния уред за дълго време – Кредитът на измервателния уред е изчерпан – Времето за плащане е близо до изтичане – Времето за поръчка е близо до изтичане
 • Поддържа следните видове аларми: Теч; Спукване; Сухота; Обратен поток; Нерегламентирана намеса.
 • Регистриране и съхранение на данни. Водомерите записват почасови, дневни, месечни данни за потреблението на вода;
 • Живот на батерията – до 16 години

Ултразвуковият водомер ADDRA е компонент от интелигентно решение за измерване на водата, което позволява не само дистанционно отчитане на водомера, но и управление на водата. Тази функционалност е от решаващо значение не само за целите на предплащането, когато потребителите могат да бъдат изключени от водоснабдяването поради неплащане или снабдяване с ограничени обеми на потребление, но също така и за аварийни ситуации, когато водата може да бъде изключена в случай на спукване или теч.

ADDERRA е друго решение от ADD Grup за контролно измерване на вода и електричество, което позволява на хотелите и наемодателите да таксуват индивидуалното потребление на наемателите онлайн и да получават плащания чрез приложение за смартфон. ADDERRA е интегрирана с платформата за фактуриране и плащане на наемодателя, което позволява различни условия за плащане чрез токени, включително предварително зададен кредит, предплащане и режим на последващо плащане. Повече за този нов бизнес модел и начин за контролиране на потреблението на вода, прочетете в тук.

Решения от ITRON

От септември 2022 г. ADD България е официален сертифициран партньор на ITRON – световният лидер в интелигентното управление на ресурси. Itron позволява на комуналните компании и градовете безопасно, сигурно и надеждно да доставят критични инфраструктурни решения на общности в повече от 100 държави. Тяхното портфолио от интелигентни мрежи, софтуер, услуги, измервателни уреди и сензори помага на клиентите им да управляват по-добре електроенергия, газ и водни ресурси за хората, които обслужват. Нашето партньорство идва в точния момент, когато ситуацията с водния сектор в България е толкова тежка. Следете нашите новини и публикации в блога в близко бъдеще, тъй като ще споделяме повече данни и реални казуси с решението за управление на водните операции на ITRON.