You are currently viewing Комбинирани решения за оптимални резултати и по-добри яхтени пристанища с Arista Retrofit и SLMS

Комбинирани решения за оптимални резултати и по-добри яхтени пристанища с Arista Retrofit и SLMS

  • Post category:Новини

Гледната точка на клиента

За любителите на ветроходството няма нищо по-добро от галещите лъчи на слънцето, свежия морски бриз и акостирането на нова и вълнуваща дестинация. Въпреки това, прекрасното преживяване може бързо да бъде засенчено от лошо управлявано яхтено пристанище, което не осигурява достатъчно добро и модерно обслужване. Често пристанището разполага с инфраструктура, която изисква ръчно измерване на потреблението на енергия, което води до забавяне на експлоатацията и често до грешки и загуби, дължащи се на повреда на оборудването. Въпреки това, модернизацията на инфраструктурата и нейната дигитализация е свързана с големи инвестиции, които не всеки може да си позволи. В същото време доброто управление е от съществено значение за постигане на максимална производителност и рентабилност. За да предложи изход от тази трудна ситуация, АДД България предоставя интелигентно и рентабилно решение с Arista Retrofit – модернизирано измерване на ресурсите, в комбинация със Система за управление на улично осветление (SLMS).

Какво търсят клиентите на едно яхтеното пристанище?

Marinas

Изборът на правилното яхтено пристанище е много повече от просто удобно място, има много други фактори, които влияят на решението на клиента като лекота на закотвяне, паркинг и сигурност, които могат да повлияят на удоволствието от разходките и пътуването. Повечето хора също търсят добра експозиция и достъпност, но едно от най-жизненоважните неща е достъпът до електричество и вода. Това не само поддържа заряда на батериите, резервоарите са пълни и лодките чисти, но също така осигурява захранване за управление на системите, докато сте на борда на лодката, без да източвате батерии или да работите с генератора. Правилното измерване на консумираните ресурси и бързото обслужване е един от факторите, които поставят едно яхтено пристанище пред друго. Безопасността също е важен фактор и липсата на подходящо улично осветление би разочаровало клиентите.

Гледната точка на пристанището

Arista е интелигентно решение, което цели да модернизира и дигитализира яхтените пристанища, така че да подобрят те оперативната си ефективност и обслужването на клиентите. Пристанището може да се възползва от това решение и да постигне оптимални резултати в две посоки – чрез прилагане на измерване на ресурсите и/или чрез инсталиране на система за управление на улично осветление.

Оптимизирайте измервателните процеси с Arista Retrofit

Measuring prosses with Arista Retrofit

Повечето яхтени пристанища днес имат традиционен процес на измерване. Във всяка колонка са монтирани електромери и водомери. За да отчитат и записват данни за потреблението, операторите на яхтено пристанище трябва да отидат до всяка една от тях пеша. След това, за да заплати клиентът, те трябва ръчно да качат събраните данни в компютърен софтуер и след това да ги прехвърлят в системата за фактуриране на пристанището.

Това е бавен и разточителен процес, който създава рискове. Когато събирането и анализът на данни се извършва ръчно, персоналът не е достатъчно ефективен, понякога потреблението не се чете правилно и всичко това се отразява на нивото на удовлетвореност на клиента. Освен това, управлението на пристанището не разполага с точна информация в реално време за заети колонки, потребление на ресурси и основни технически проблеми. Без ясна представа за голямата картина или пълната прозрачност на данните и операциите, управлението не може да подобри ефективността и печалбите на пристанището.

Чрез Arista Retrofit пристанището в действителност дигитализира съществуващата измервателна инфраструктура чрез монтирането на контролер във всяка колонка. Със софтуера за централно управление можете да поддържате всичко на запис и да имате достъп до показанията на измервателните уреди – както в реално време, така за избран минал период.Оптимизиране на енергийните разходи за осветление

Важно е клиентите да се чувстват в безопасност, когато са на яхтеното пристанище. А това означава не само добра сигурност, но и по-добро осветление, което е свързано с много разходи.

Arista SLMS от АДД България надгражда традиционно улично осветление с интелигентни функции за дистанционно управление и мониторинг в реално време на цялата електрическа и осветителна инфраструктура. Системата събира, съхранява и анализира всички данни, осигурявайки цялостна картина на състоянията и процесите на пристанището за осветление. Можете лесно да откриете дали има повредено устройство и да изпратите човек от вашия екип, за да решите проблема. Системата предоставя няколко възможности за оптимизиране на процесите и разходите, свързани с поддръжката, мониторинга на инфраструктурата и потреблението на електроенергия. Arista SLMS е проектирана да работи по-ефективно и ефикасно, като осигурява лесна навигация, визуализация и управление на процесите. В същото време софтуерът улеснява обработката, анализа и вземането на решения.

Electricity consumption

Чрез интегрирането на Arista SLMS на пристанището, вие ще бъдете в състояние лесно да оптимизирате разходите, свързани с поддръжка и консумация на енергия. Това е инструмент, чрез който може да се постигне устойчиво развитие, енергийна ефективност и основа за по-добро качество на градския живот.

Затворете цикъла на дигитализация с АДД България

Модернизирането на съществуващата измервателна инфраструктура с Arista Retrofit ще помогне на яхтените пристанища да предложат на своите клиенти модерна, надеждна и сигурна услуга за измерване на тяхното потребление. Но най-вече, яхтените пристанища ще могат да оптимизират своите процеси и ще бъде много по-лесно да определят дали има нерегулирана консумация или повреди. Пристанището ще получи подробни данни, които ще им дадат информация за потреблението за избран период или за неочаквани събития в района.

В същото време анализът и правилното управление на осветлението с Arista SLMS ще им помогнат да оптимизират разходите за енергия и оперативни разходи, като дистанционно контролират консумацията на осветителни тела в определени времеви диапазони.

По този начин всяко яхтено пристанище ще разполага с пакет от дигитални решения за мониторинг в реално време на потреблението на ресурси, оперативни състояния на оборудването и поведение на клиентите.