You are currently viewing Контролно мерене и предплатени комунални услуги за хотели и имоти под наем – новата ера

Контролно мерене и предплатени комунални услуги за хотели и имоти под наем – новата ера

  • Post category:Новини

Управлението на разходите е от съществено значение за дългосрочното финансово здраве и успех на всеки бизнес, включително вашия хотел или имот под наем. Ако имотът ви губи пари чрез разходи, които могат да бъдат избегнати, трябва да предприемете проактивни стъпки за контрол на разходите.

По-голямата част от успешните хотели следят оперативните разходи, за да гарантират, че те са свързани с генерирането на приходи. Тъй като предприятията искат да увеличат максимално печалбите, те трябва да намалят оперативните си разходи. А редуцирането им е най-жизнеспособният начин за увеличаване на рентабилността. 

Разходите за комунални услуги представляват значителна част от съществуващите оперативни разходи в хотели, къщи за гости, и апартаменти под наем. Независимо колко електроенергия и вода потребяват дадени клиенти, цената за наемане на стая или апартамент остава една и съща. Това поставя хотелиерската индустрия и наемодатели в сериозна опасност, особено с покачващите се цени на електроенергията. Защото хотелите са сред първите пет по отношение на потреблението на енергия в сградния сектор. Оценява се, че повече от 100 TWh енергия са били използвани от хотелите в световен мащаб. Според докладите потреблението на вода представлява 10% от битовите сметки, като туристите изразходват 25% от тях.

Какво представлява ADDERRA, и как помага

Ефективната стратегия за управление ще ви позволи да поддържате и увеличавате печалбите си, без да застрашавате комфорта на гостите си. Системата за контролно мерене е едно от решенията. Тя е сред най-удовлетворяващите технологични решения за хотели и други наемодатели. Тази система ви позволява да поддържате потреблението си, като същевременно намалявате загубите от излишна консумация на електроенергия и вода.

Всичко това е осъществено по най-удобния за всички страни начин, като е изнесено изцяло в онлайн пространството. Adderra осигурява контролно мерене на вода и електроенергия, което позволява на хотели и наемодатели да фактурират индивидуалното потребление на наематели онлайн и да получават плащания чрез приложение за смартфон. Adderra предоставя много възможности за плащане чрез токени, включително предварително зададен кредит, предплащане и режим след плащане.

Adderra е ефикасно решение за хотелите, което им позволява да определят такса за стая, която не включва разходите за електроенергия и вода, консумирани в стаите за гости. Услугата позволява на гостите да предплащат за вода и електричество онлайн с помощта на приложение за смартфон и Bluetooth разходомер (водомер и/или електромер).

В резултат на това Adderra насърчава гостите да рационализират консумацията си, като ги направят отговорни за потреблението си на ресурси.

За кого е ADDERRA?

Adderra подпомага собствениците на хотели и имоти под наем в осигуряването на приятна ваканция за своите гости, като прави прозрачна сметката им за комунални услуги и, не на последно място, ги насърчава да мислят за устойчиво потребление. Adderra насърчава разумното използване на ресурси, като същевременно дава възможност и за справедливо ценообразуване за наем или престой.

Adderra е предплатена помощна услуга за вода и електричество, която се основава на технология за интелигентно измерване.

  • За наемодателите Adderra предоставя следните предимства: Плащането предварително за комунални услуги чрез PayPal никога няма да остави сметката неплатена, премахвайки риска от злоупотреби от наематели. Така че, Adderra понижава финансовите рискове през наемния период, което им позволява да предлагат по-привлекателни цени за наем. Adderra подпомага рационалното управление на консумацията на ресурси, работата на хотелите по по-устойчив начин, както и предотвратяването на свръхконсумация от страна на гостите.
  • За наемателите Adderra гарантира, че те плащат само за комунални услуги, които реално използват, че получават по-точно ценообразуване на наема, както и че могат да правят сигурни, удобни плащания чрез PayPal.

Най-важното е, че Adderra подпомага всички в опазването на ресурсите, спестяването на пари, както и опазването на околната среда.

Как работи Adderra

Adderra предлага контролно мерене на електричество и вода с интегрирана платформа за фактуриране и плащане. Ако сте наемодател, за да започнете да използвате Adderra, трябва да следвате тези прости стъпки:

  1. Монтирайте електромери и водомери от марката Adderra. Всеки разходомер е предварително оборудван с нашата технология Smart Metering.
  2. Създайте акаунти в PayPal или Stripe.
  3. Можете да зададете индивидуални цени за електроенергия и вода.
  4. Наемателите могат да се регистрират без усилие, като сканират QR код на разходомер във Вашия апартамент, хотел или къща чрез лесното за използване приложение за смартфон на Adderra. Веднага след сканиране, тяхната употреба на вода и електричество започва да бъде проследявана.
  5. В зависимост от вашето предпочитание плащанията могат да се извършват предварително. Това работи най-добре с кратки престои или ежемесечно, което работи по-добре за дългосрочни наематели. Не забравяйте, че всички транзакции са прости и сигурни с PayPal или Stripe.
  6. Когато гостите/наемателите освободят помещението/имота, те могат да уредят всякакви плащания чрез приложението. Без бъркотия, без врява, без административни процедури. След като са освободили имота, наемодателите получават плащането от платформата Adderra.

Как Adderra помага за опазването на околната среда

Италия и Гърция са две от десетте най-притегателни туристически дестинации в Европа. Те посрещат повече от 80 милиона туристи всяка година.

Туристическата индустрия расте. Въпреки всички добри и приятни мисли, които човек има, когато се сети за почивка, туризмът е една от най-замърсяващите индустрии в света. Хотелите и другите видове помещения за настаняване консумират милиони литри вода.

Според изследванията туристите консумират между 84L и 2000L вода на ден. Те също така показват, че консумацията на вода за една стая може да достигне 3400L на ден.

Ето защо хотелите и другите места за настаняване, предлагащи бизнес, трябва да преразгледат управлението си на потреблението на ресурси.

Когато ресурсите са включени в цената за престой, това определя тяхното ирационално използване, докато предплащането насърчава по-рационалното потребление.