You are currently viewing Обмисляте дигитализация? Започнете с процесите по поддръжка, за да спестите пари

Обмисляте дигитализация? Започнете с процесите по поддръжка, за да спестите пари

Електроразпределителната инфраструктура е основата, върху която енергията се доставя безопасно на предприятията и жителите по целия свят. Тази критична инфраструктура работи денонощно и всяко прекъсване, било то само няколко секунди, може да причини огромни загуби. Ето защо е изключително важно разпределителната мрежа да бъде в баланс и добро здраве. Това е от жизнено значение, особено за индустрията. Електрозахранването не трябва да прекъсва, както от страна на разпределителната мрежа, така и и от страната на електрическата инфраструктура вътре във фабриката. Това означава, че процесът по поддръжка трябва да бъде безупречен.

За да избегнат непланиран престой на машините, производствените мениджъри използват стратегии за поддръжка, тествани във времето. Днес, с помощта на експертен персонал и иновативни технологии има възможност за наблюдение на състоянието и здравето на оборудването в реално време. Потенциалните проблеми се решават много преди да има риск за безопасността на служителите или скъпо въздействие върху работата на завода.

Колко вида поддръжка има?

През годините, в зависимост от развитието на технологиите и организационните практики, са широко приети няколко вида процеси на поддръжка:

  1. Реактивна (run-to-failure) поддръжка – най-лошият сценарий е, когато предприятията внедрят този вид поддръжка. Тя може да причини огромни загуби и трябва да се избягва напълно;
  2. Превантивна поддръжка – прегледи по график;
  3. Поддръжка, основаваща се на състоянието – проактивен подход, при който се открива проблемът рано.
  4. Прогнозна поддръжка – това е нещо като поддръжка, основана на състоянието, с добавени аналитични функционалност

Какво представлява Поддръжката въз основа на състоянието?

Общоизвестно е какво представлява превантивната поддръжка, защото тя наистина е най-често срещаният вариант. Въпреки това, другите видове поддръжка имат много повече ползи, като например справяне с постоянно нарастващите разходи за труд и енергия. Базираната на състоянието поддръжка се отнася до всяка проактивна услуга, извършвана върху критичен актив след откриване на признак за лошо състояние на машината или предсрочна повреда.

Вместо да обслужва редовно или след като повредата е вече настъпила, основаваща се на състоянието стратегия за поддръжка разчита на доказателства, открити чрез реална проверка, сигнали от сензори или тестване, за да се пристъпи към обслужване.

Основното предимство на поддръжката, основана на състоянието е, че екипите извършват услуги по поддръжка, само когато е необходимо.

Докато екипите по поддръжката полагат всички усилия да оценяват възможно най-точно графиците на превантивната поддръжка, те все още могат да извършват ненужни дейности, защото не могат да вземат предвид фактори като време на използване, идеална операционна среда или добре конструирани компоненти.

Екипите по превантивна поддръжка, от друга страна, могат да пристигнат твърде късно, след като даден актив се е повредил, защото не могат да отчитат ранните признаци на влошаване.

Когато се сравнява с превантивната поддръжка, базираната на състоянието поддръжка е превъзхождаща, защото екипите извършват обслужване само когато доказателствата го подкрепят, което води до икономии на разходи в резервни части и труд и намален непланиран престой.

Какво представлява наблюдението въз основа на състоянието?

Базираната на състоянието поддръжка може да бъде предизвикана само от признаци на потенциална повреда или доказателства за понижена производителност. Мониторингът на състоянието се отнася до процеса на измерване, тестване и идентифициране на текущото състояние на даден актив за намиране на тези задействания.

Различни предупредителни знаци ще се появят, тъй като здравето на машината се влошава до функционална недостатъчност. Целта на наблюдението на състоянието е тези знаци да бъдат открити възможно най-рано, за да се намалят разходите за поддръжка и да се увеличи времето, необходимо за разрешаването на проблема.

За откриване на ранни признаци на повреда има два вида техники за наблюдение на състоянието: на интервали и непрекъснато. Всяка категория има предимства и те често се използват в тандем в рамките на една и съща организация.

  • Интервално наблюдение (изпитване на участъци):
    Този вид наблюдение на състоянието предполага извършване на спот тестове на редовни интервали от време. Необходим е специалист по поддръжката, който ръчно да инспектира на по график дали оборудването отговаря на определени критерии. Тези спот тестове могат да бъдат толкова прости, колкото визуална проверка или толкова сложни, колкото използването на специализирано оборудване за тестване за откриване на подробни данни.

  • Непрекъснато наблюдение (сензорни сигнали):
    Този тип наблюдение на състоянието наема сензори, които непрекъснато следят конкретни променливи и изпращат сигнали, когато надхвърлят предварително определен праг. Ползата от непрекъснатото наблюдение е, че постоянно оценява състоянието, като сигнализира на екипа по поддръжката, веднага щом се появи симптом.

Мониторинг въз основа на състоянието спрямо Прогнозна поддръжка

Прогнозната поддръжка е друга обща проактивна стратегия за поддръжка. В много отношения тя се припокрива с мониторинг, основан на състоянието, така че си струва да се разгледат приликите и разликите.

Чрез комбиниране на точността на условните данни с предвидимостта и последователността на графиците за превантивна поддръжка, прогнозната поддръжка съчетава ползите както от поддръжката, основана на състоянието, така и от превантивната поддръжка. Прогнозната поддръжка може да предскаже колко дълго ще продължи работоспособността на даден актив, преди да се повреди, и да позволи на екипа ви да насрочи работа по поддръжката в момент, който е удобен за вашата операция.

Какво представлява Мониторинг на Електрическа инфраструктура?

Проектирането на безопасна и надеждна електрическа силова система разчита в голяма степен на разпределителни уреди със средно и ниско напрежение. Разпределителните уреди защитават системите за критична мощност от свръх напрежение и служи като изолираща точка за поддръжка на електрическото оборудване. Таблото е от критично значение за цялостната производителност и трябва да се поддържа във върхово състояние.

Бавната комутаторна операция може да ускори стареенето на други критични активи като силови трансформатори. Всяка важна неизправност в данните ще доведе до непланирано преустановяване на работата, загуба на приходи и потенциални опасения за безопасността на работниците. Силовите трансформатори обикновено се разглеждат като идеални кандидати за мониторинг, основан на състоянието, поради високата им първоначална инвестиция.

Разпределителните уреди и прекъсвачите със средно напрежение са несравнено най-честата причина за събития на подстанция, а повредата на разпределителните уреди често се идентифицира като първопричина за повреда на трансформатора или на оборудване.

Електронна система за мониторинг, която постоянно наблюдава температурата и нивата на влажност в устройствата в електрическата инфраструктура, ще може да открива ранни признаци на износване и стареене. Това позволява на екипите за поддръжка да реагират, преди да възникнат неопределени системни неуспехи.

Според Министерството на енергетиката на САЩ такъв проактивен подход за поддръжка може да спести между 8% и 12% в сравнение с конвенционалната планирана поддръжка и приблизително 40% в сравнение с процеса на превантивна поддръжка.

Решения на АДД България – ARISTA EIM

ARISTA EIM (Наблюдение на електрическата инфраструктура) е иновативна технология, която ви позволява дистанционно и в реално време да наблюдавате захранващите устройства и да управлявате електрическите разпределителни табла. Системата измерва електрически параметри (напрежение, ток, мощност, и консумация), чете сигнали от различни цифрови сензори (за дим, влажност, температура, положение на вратите, и др), следи наличието на напрежение в точките за управление на веригата, и разглежда състоянията на инфраструктурни елементи.

Системата ARISTA EIM бързо намира и идентифицира аварийни състояния, открива отклонения на параметрите и опити за манипулиране на инфраструктурата. Тя помага при вземане на информирани решения, като по този начин се оптимизират процесите и разходите за поддръжка.

За разлика от други скъпи решения, ARISTA EIM не изисква голяма предварителна инвестиция. Но тя е проектирана и предвидена така, че да може да отведе операциите по поддръжка до следващото ниво на дигитализация и автоматизация.

Системата дава възможност за дигитализация и визуализация на състоянията и параметрите на електрическата верига на инфраструктурата чрез уеб интерфейс, както и чрез интеграция с други системи.

Крайната цел е непрекъснатото наблюдение на електрическите параметри и по този начин предпазване на трансформатора от изгаряне поради претоварване.

Само чрез анализа на информацията, събрана в реално време от оборудването, може да се установи поддръжка въз основа на действителни условия, а не на интервали от време. Този анализ ви позволява да удължите цикъла на поддръжка и да намалите разходите.

За повече информация се свържете с нашия екип.