You are currently viewing Още една успешна история – внедряване на система Arista за управление на уличното осветление в община Драгоман

Още една успешна история – внедряване на система Arista за управление на уличното осветление в община Драгоман

  • Post category:Новини

На 11.12.2019 г. се проведе обучение на представители на община Драгоман по работа със системата за управление на улично осветление Ариста.

През септември тази година нашият дългогодишен партньор Енерджи Ефект, изпълни успешно проект по цялостно обновяване и модернизиране на уличната осветителна уредба. АДД България е доставчик на интелигентната система към този проект, която управлява пускането и спирането на осветлението и извършва мониторинг на цялостната инфраструктура.

Системата предоставя ценна информация за състоянието на различни елементи от таблото и инфраструктурата, като по този начин се постига голяма ефективност в поддръжката и управлението. Това в крайна сметка води до намаляване на разходите на общината. Благодарение на професионализма на фирма Енерджи Ефект и АДД България, проектът завърши изключително успешно и бе високо оценен от гражданите, а община Драгоман, със своя визионерски подход, стана пример за всички общини в България.