You are currently viewing Съвместната работа между АДД България и Itron тече с пълна сила.

Съвместната работа между АДД България и Itron тече с пълна сила.

  • Post category:Новини

3 важни теми ще развиваме заедно в региона на Източна Европа:

  1. Решения за интегриране и управление на дистрибутираните възобновяеми източници
  2. Ефективно управление на водата
  3. Умни градове

Повече относно плановете за това партньорство, прочетете в последната ни статия във в. «Капитал».