You are currently viewing Високите цени на електричеството – какви решения има за засегнатите страни

Високите цени на електричеството – какви решения има за засегнатите страни

  • Post category:Новини

Европа се бори да се справи с рекордно повишаване на цените на енергията, които заплашват да премахнат започналото пост-пандемичното икономическо възстановяване, да намалят доходите на домакинството и дори да оспорят началния зелен преход.

Природният газ е съществена част от енергийния микс на Континента. Доставките на природен газ и въглища са необходими за повече от 35 % от общата продукция на ЕС, като газът представлява повече от една пета. Тази зависимост е значителен проблем в повечето страни, тъй като цените се увеличават. Цените на електроенергията и газа се повишиха с 30%, 40%, или дори 60% за един ден. Въглеродните емисии също продължават да поставят нови ценови рекорди. И всичко това преди зимата да е пристигнала и потреблението на електроенергия и газ да е нараснало значително. Много пазарни, географски и политически фактори съставят перфектна буря, която не изглежда да стихне, докато Континентът навлиза в есенния сезон, температурите постепенно падат, а отоплението става необходимо.

Защо цената на електроенергията и газа в Европа достигна рекордни върхове?

Няма единен отговор на този въпрос, поради сложния характер на енергийния сектор сам по себе си. Но ние ще очертаем някои основни фактори, влияещи върху ситуацията. Има два вида фактори:

  • Глобални
  • Местни (Европейски)

Глобални фактори

Анализаторите вече предупреждават, че кризата, изостряна от микс от временни и структурни проблеми, ще продължи по-дълго и най-лошото предстои.

Проблемите започнаха през последната зима, която беше по-студена и по-дълга от очакваното, когато температурите доведоха до по-голямо търсене на електроенергия за отопляване на сгради (дистанционното работа от вкъщи допринесе за повишено потребление). Това доведе до значителен спад в газовите резерви, които достигнаха тревожните 30% през март (най-ниското ниво за последните 10 години) и по-кратко време за попълване до лятото.

Въпреки това, тъй като кампанията за ваксинация набра сила на Стария континент, а също и в световен мащаб, през пролетта, бизнес дейността започна да се засилва бързо и ние преживяхме много бързо икономически отскок. Бизнесът, офисите, ресторантите и други обекти отново отвориха вратите си и потребителите се стичаха да изразходват спестяванията си от периода на локдаун.

Икономическият бум предизвика нова вълна на енергийното търсене, което нарасна още повече през лятото, тъй като рекордно високите температури караха хората да използват климатици и охладителни системи. Източните азиатски страни също се присъединиха към Европа в търсене на енергия, за да отговори на своите събудили се икономики. Въпреки това нарастващото търсене не отговаря на снабдяването.

Силно зависи от руските доставки на газ, Европа бе засегната от решението на Москва да намали доставките на газ през Украйна (няма капацитет в украински тръбопроводи за октомври). В резултат на по-ниските доставки, европейските резерви на газ, които служат като запаси за зимата, са много по-ниски от обичайните.

Що се отнася до азиатските цени на ВПГ (втечнен природен газ), те станаха значително по-високи от европейските и така, доставчиците насочиха своите доставки към Далечния изток.

Местни фактори

Системата за търговия с емисии на ЕС (ETS) бе обвинена за голяма част от създалата се ситуация. Основната цел на тази система е да насърчи прехода към чиста енергия чрез увеличаване на цената на въглеродната енергия. Недостигът на газ доведе до по-голямо търсене на енергия за въглерод и естествено това доведе до увеличаване на цените и на тази енергия.

Освен това делът на възобновяемите източници в енергийния микс също е по-нисък през 2021 г. (например вятърна продукция), като се влошава ситуацията в страни като Германия и Великобритания.

Как цените на електроенергията и газа засягат бизнеса и икономиката?

Енергийната криза вече засяга редица сектори на икономиката и нарастват опасенията относно инфлация. Докато електричеството, газът и топлината представляват малко по-малко от 6% от кошницата на потребителските цени в еврозоната през 2021 г., рискът е, че нарастващите енергийни разходи ще се разпространят в цялата икономика, като въздействието на цените се разпространи и върху други сектори.

Цялата европейска индустрия – от производството и преработката на метали, през стъкларници за автомобили и хранително-вкусовата промишленост – е засегната от изключително високите цени на електроенергията и газа.

Няколко предприятия, важни за българската икономика, ограничават производствените си мощности или спряха да работят в продължение на десет дни през август, когато цената на електроенергията надхвърли 330 лв. / MWh. Стара Загора “Прогрес”, заводът за коване “Пресков”, КЦМ Пловдив и много други.

При производството на цимент, керамика, стъкло и хартия, енергията е голяма част от цената, която може да постави сериозен ценови натиск върху веригата за доставки.

Преработката на храни също е много енергоемка, създавайки други възможни точки за засягане на потребителските цени. Това от своя страна създава инфлационен натиск върху всяка друга цена.

Това ли е бъдещето и как да се предотвратят бъдещи загуби?

Въпреки че Европейският съюз постепенно намалява дългогодишната си зависимост от изкопаемите горива – възобновяемата енергия става основният източник на електроенергия на блока за първи път през 2020 г. – преходът не е достатъчно бърз или широко разпространен, за да ограничи последствията.

Текущите кризи обаче са добра възможност. ЕС може да действа по два начина – добавяне на все повече и повече възобновяеми енергийни източници и технологии, но също така и проектиране на повече енергийната ефективност.

Индустриални, малки и средни, публични и частни предприятия се нуждаят от бързо и надеждно решение, което ще им помогне да оптимизират енергийните си разходи и да предотвратят бъдещи сътресения в случай на рязко увеличение на цените. Начална и критична точка е точното измерване и мониторинг на потреблението на електроенергия, което дава възможност за адекватно бъдещо планиране.

АДД България има както решения, така и експертните познания за отдалечено измерване, наблюдение и планиране на малки и средни предприятия. Ето основните технологии, които предлагаме на нашите клиенти и партньори. Тяхното приложение е гъвкаво.

Интелигентни измервателни уреди за измерване на производствените машини

Интелигентни измервателни уреди

Използването на интелигентни измервателни уреди за измерване и контрол на консумацията на производствени машини е чудесен начин за оптимизиране на консумацията на енергия на тези машини. Това измерване и контрол ни показва кога има най-голям смисъл да използвате машината, за да използвате най-ниската тарифа, зададена от доставчика.

Ползите от използването на интелигентни измервателни уреди са много. Една от основните е, че те предоставят информация за потреблението на електроенергия по-бързо, почти в реално време. Освен това, интелигентните електромери осигуряват по-подробни и точни данни за различни параметри, не само потребен ток. Измерените данни се изпращат на редовни интервали до софтуера на Arista CMS, чрез който можем да проследим потреблението и да постигнем дълбочинни прозрения. По този начин компаниите ще могат да наблюдават качеството на захранването, да подобрят потока на захранването, да подобрят услугата и да се намесят по-бързо в случай на проблеми и прекъсвания.

Мониторинг на електрическата инфраструктура – оптимизация, дигитализация и ефективна превенция

Arista EIM

Arista EIM (мониторинг на електрическата инфраструктура) е ретрофит технология, която ви позволява да наблюдавате електрозахранването и да управлявате електрическите разпределителни табла дистанционно и в реално време. Предимството на Arista EIM е, че не изисква значителна предварителна инвестиция, за разлика от други скъпи решения. Решението извежда процеса по поддръжката на следващото ниво чрез дигитализация и автоматизация. Ето и само някои от предимствата:

  • Непрекъснат, мониторинг в реално време – използване на интелигентната технология означава, че имате непрекъснат поглед върху използването на енергия във вашата сграда. Данните, събрани от сензорите, се изпращат в информационното табло (софтуер), където преглеждате използването на енергия във вашата сграда или бизнес във всеки един момент, без да се налага да чакате сметките от енергото.
  • Възможността за незабавни промени позволява по-големи икономии на разходи – защото можете да видите всичко, което се случва на един централен дисплей, можете да реагирате веднага и да организирате потреблението на енергия според вашите цели. Действията могат да варират от прости неща като затваряне на щори в зони, които са твърде горещи в определени часове на деня, както и изключване на машини, които работят в неподходящи времена, до по-сложни неща като идентифициране на потенциален проблем с остаряло оборудване.
  • Помага да се осигури последователно, надеждно захранване – чрез наблюдение на енергията, която тече в и извън машините, можете да идентифицирате потенциалните проблеми, преди да възникнат, като например колебанията на търсенето в определени часове и да адаптирате вашите планове. Това може да ви помогне да избегнете внезапни колебания в областта на търсенето и захранването и да се уверите, че винаги имате енергия, когато ви е най-необходима.
  • Помага ви да планирате бъдещето – чрез мониторинг на тенденциите в консумацията на енергия, можете да развиете реалистични цели за бъдещо управление на енергията. Подробните данни ви позволяват да разглеждате конкретни машини, стаи или офиси и да развивате планове за действие за пестене на енергия. Данните също могат да бъдат полезни за осъществяване на успешна стратегия за управление на енергията.

Технологията е бъдещето

Последните няколко месеца, свързани с Covid-19, ни показаха, че сме изключително обвързани с технологиите. И не само в нашето ежедневие, но и в нашите служебни задължения, както и в производството.

Нашите настоящи и актуални събития ясно ни показват, че бъдещето е точно това – все по-автоматизирани продукции, по-напреднали решения за оптимизиране на потреблението на енергия и по-прецизно планиране въз основа на голяма информация и потоци от данни.

АДД България предлага Интелигентни системи за дистанционно управление, измерване и управление в енергийните и промишлените сектори. Вече сме инсталирали почти 1,5 милиона интелигентни електромера в България и Северна Македония, изградили автоматизирано управление на улично осветление в много общини, и непрекъснато развиваме нашите решения, за да осигурим ефективност на клиентите си.