Електрически табла​

ARISTA EIM дава възможност на производителите да работят без прекъсвания, като установяват строг мониторинг и контрол на различни типове електрически табла.