Arista Retrofit

Интелигентно и икономично решение за модернизирано измерване на ресурси при пристанища, бизнес и търговски обекти

Arista Retrofit

Модернизирайте начина, по който вашето пристанище работи

Повечето яхтени пристанища разполагат с традиционен процес на отчитане на ресурси, който е бавен, разточителен и пълен с потенциални рискове. При ръчното събиране и обработка на данни от персонала, отчитането на потреблението често е неточно, което засяга удовлетвореността на клиентите и затруднява взимането на правилни бизнес решения на страна на управителите.
Ако искате да научите повече за модернизираното измерване на ресурси, прочетете тази статия в нашия блог:

ARISTA RETROFIT е първата система за дистанционно измерване и управление на потреблението, която е интелигентна, рентабилна и финансово изгодна.

Предимства

Спестяване на разходи

от закупуване на нови интелигентни измервателни уреди

Спестяване на време

чрез надграждане на съществуващата инфраструктура

Намаляване на загубата

на ресурси на яхтеното пристанище

Автоматично управление

на повече измервателни уреди с по-малко контролери

Безопасно съхранение на данни

и генериране на справки при поискване

SaaS възможност

Възможност за използване на системата като услуга

Компоненти на системата

LC2-E field controller

Контролер (LC) ​​

Отчита импулсите на всеки вход и изпраща информация за консумацията на всеки свързан измервателен уред.
 • Измерване на импулсите от различни видове измервателни устройства (водомери и  електромери)
 • Отчитане до 8 измервателя в зависимост от инфраструктурата
 • RF комуникационна мрежа
 • Автономен режим на работа
 • Дистанционно обновяване
 • Самодиагностика
SLMB Arista

Gateway (SLMB)

Осигурява съхранение на данни и двупосочна комуникация между LC контролерите и централизирания софтуер.
 • Двупосочна комуникация с измервателни устройства LC, чрез RF мрежова мрежа (868 MHz)
 • Двупосочна комуникация със софтуер за централно управление, чрез GPRS / 3G / 4G / LAN / Wi-Fi, чрез OpenVPN връзка
 • Прехвърляне на данни и състояния от измервателни устройства към софтуер за централно управление
 • Автономна работа с вградена батерия
Arista Retrofit CMS

Централизиран софтуер (CMS)

Софтуерът за управление анализира и визуализира всички системни параметри и състояния на едно място.

 • Цялостен мониторинг на текущи стойности и състояния
 • Измервателни данни в реално време
 • Отчитане, съхранение, обработка и анализ на измервателните данни
 • Карта с местоположението на всеки компонент на системата
 • Йерархично представяне на измервателните устройства
 • Незабавна идентификация/установяване и известяване за неочаквани събития
 • Справки за потребление за избран период
 • Оптимизиране на процесите на поддръжка
 • Експортиране на данни за външна обработка
 • Интеграция с други системи

С Arista Retrofit ВСИЧКО е СВЪРЗАНО и достъпно

1
Във всяка колонка за зареждане на яхтеното пристанище се инсталира LC устройство. Контролерът индивидуално отчита и съхранява данни за потреблението от всеки измервателен уред. Едно LC устройство може да отчита едновременно 8 измервателни устройства.
2
За да изпрати данните LC устройството се свързва безжично към комуникационното устройство SLMB. Всеки Gateway може да комуникира с до 70 броя LC устройства.
3
SLMB изпраща измервателните данни към базата данни чрез защитена VPN мрежа. Отчетените и изпратени данни налични в Централизирания софтуер за мониторинг и управление CMS.
4
За достъп до софтуерния център CMS може да се използва компютър, таблет или смартфон и да достъпвате онлайн цялата информация на едно място.

Софтуер за управление и мониторинг (CMS)

Централизирания софтуер за управление Arista ви предоставя пълен контрол и детайлна информация за инфраструктурата на едно място.​

Мониторинг в реално време

на всички стойности и състояния на оборудването от инфраструктурата

Идентифициране и известяване

при неочаквани събития

Подробна карта

на всички измервателни устройства, заедно с тяхната специфика, позиция и исторически събития

Справки

за потреблението

Намаляване времето на неизправност

на колонката за зареждане, чрез незабавно установяване  на технически проблеми и осигуряване на оптимална поддръжка

Пълна интеграция на отчетените данни

със системи за таксуване на трети страни

Приложения

Ариста Ретрофит може да бъде приложен във всякакъв тип обекти със средна до голяма измервателна инфраструктура.

Какво казват нашите клиенти

ADD България е доверен и надежден партньор, нещо от изключителна важност за нашата организация. Те доказаха, че техният екип може да предостави навреме сложни качествени решения за дистанционно управление и измерване. Първо започнахме с пилотен проект за модернизиране на измерването на потреблението на вода и електричество за лодки в Marina Flisvos, най-голямото яхтено пристанище в Гърция. Искахме да потвърдим както тяхната технология, така и нашето партньорство. Това беше успешен тест, който завърши с реализиране на цялостен проект.
Evi
Evi Katogoudis
Ръководител на търгове и сключване на договори в Protasis SA

ДА ПОГОВОРИМ


АДД България разполага с опитен екип, който ще Ви даде пълна информация и консултация по въпроси, свързани с енергийна ефективност, управление на ресурси, устройства и умни градове. Изпратете ни вашите въпроси и ще се свържем с вас.

Имате нужда от повече подробности за Arista retrofit?