Интелигентна система за измерване на електрическа енергия - add-bg.com

Интелигентна система за измерване на електрическа енергия

Направете отчитането на потреблението и управлението на измервателните средства максимално ефективно.

Компоненти на системата

Electric-meter-monophase

Монофазен електромер AD11A.1-7-1

Мултифункционален и мултитарифен монофазен електромер, проектиран за употреба в AMI/AMR система

 • Активна енергия (експорт/импорт)
 • Реактивна енергия (4 квадранта)
 • Измерване на електрически параметри
 • Многотарифно измерване
 • Вграден часовник
 • Дневник на събитията
 • Товаров профил
 • IP54 Ниво на защита
 • Стандартен модел на данни, отворени протоколи
 • Оптичен порт
 • Вградено реле за дистанционно прекъсване и възстановяване на захранването
 • Датчик за отваряне на капака на електромера
 • Датчик за отваряне на капака на клемния блок
 • Сензор за магнитно поле
 • Универсална PLC платформа
Electric-meter three phase

Трифазен електромер AD13A.1-6-1

Мултифункционален и мултитарифен трифазен електромер, проектиран за употреба в AMI/AMR система

 • Активна енергия (експорт/импорт)
 • Реактивна енергия (4 квадранта)
 • Измерване на електрически параметри
 • Многотарифно измерване
 • Вграден часовник
 • Дневник на събитията
 • Товаров профил
 • IP54 Ниво на защита
 • Стандартен модел на данни, отворени протоколи
 • Оптичен порт
 • Вградено реле за дистанционно прекъсване и възстановяване на захранването
 • Датчик за отваряне на капака на електромера
 • Датчик за отваряне на капака на клемния блок
 • Сензор за магнитно поле
 • Универсална PLC платформа
Electric-meter-threephase

Трифазен електромер NP73E.3

Мултифункционален и мултитарифен индиректен трифазен електромер, проектиран за употреба в AMI/AMR система

 • Активна енергия (експорт/импорт)
 • Реактивна енергия (4 квадранта)
 • Пълна енергия (по заявка)
 • Измерване на електрически параметри
 • Многотарифно измерване
 • Вграден часовник
 • Дневник на събитията
 • Товаров профил
 • IP54 Ниво на защита
 • Резервно захранване
 • Стандартен модел на данни, отворени протоколи
 • Оптичен порт
 • Вградено реле за дистанционно прекъсване и възстановяване на захранването
 • Датчик за отваряне на капака на електромера
 • Датчик за отваряне на капака на клемния блок
 • Сензор за магнитно поле
 • Универсална PLC платформа
 • Трансфер на данни по заявка или по график
 • Заявка за данни по комуникационен канал или чрез мобилно устройство
 • Монтаж за DIN шина (по заявка)
data-concentrator

Концентратор на данни RTR8S.LX-X-X

Mрежово устройство, осигуряващо двупосочно предаване на данни между крайните устройства в мрежата за консумация на електроенергия и HES.

 • Контрол на измервателни устройства
 • Автоматична синхронизация
 • Събиране на данни
 • Регистрация на събития
 • Отдалечено обновяване на софтуера
 • Осигуряване на защитен трансфер на данни
 • Поддръжка на статични и динамични IP адреси
 • Поддръжка на крайни устройства
 • Универсална PLC платформа

MDM

Център за управление

 • Наблюдение на инфраструктурата в реално време
 • Незабавно известяване при неочаквани събития
 • Бърз анализ на отчетени състояния
 • Точно локализиране на отчетен проблем
 • Определяне на типа на възникнал проблем
 • Оптимизация на процесите по поддръжка

Лидер в Източна Европа

АДД-България е лидер в предлагането на интелигентни системи за дистанционно управление на електромери с ненадминати до момента инсталирани над 1.4 милиона устройства. В продължение на 13 години решаваме сериозни проблеми на електроразпределителните дружества, като благодарение на нашата система те са намалили нетехническите си загуби от 17% на 8%. 

Ключови предимства

protection

Криптиране на връзката с измервателните устройства

prime-sfsk

PRIME/SFSK/G3 модулация

Optimisation

Оптимизация на разходите за поддръжка

integration

Интеграция с други измервателни устройства (вода, газ, топлоенергия)

icon-real-time2

Заявки в реално време

Identification

Отчитане на събития и аларми при опити за манипулация

Monitoring

Бърз анализ при неизправности и отклонения

Архитектура на системата

Наблюдение, анализ и интеграция

Посредством криптирана комуникационна връзка се извършва непрекъснато наблюдение на текущото състояние, изменения в отчетените показания и анализ на качеството на енергия. Системата е лесна за инсталиране и пуск, интегрира се с билинг системи и позволява бързо въвеждане в експлоатация. Освен това, благодарение на отворените протоколи и DLMS/COSEM стандарти се интегрира лесно с устройства на други производители, като по този начин осигурява нужната независимост и свобода на действие на клиентите.

Отчитане на показания от измервателни устройства с цифров изход

Система Ариста може да бъде приложена към всеки тип съществуваща инфраструктура, като за отчитане на потреблението от вече инсталираното измервателно устройство (електричество, вода, газ и други ресурси) се използва неговия цифров изход. Показанията от измервателните устройства се обработват и предават към централизирания софтуер, където се анализират и при наличие на отклонение автоматично се генерира нотификация към оторизираните лица за настъпилото събитие

Измервателен модул LC1-E

 • Цифрови входове за отчитане импулси от измерватели
 • Регистриране на брой импулси
 • Циклично ползване на паметта
 • Модулна архитектура – възможност за разширяване
 • Автоматично програмно управление на цифровия изход
 • RF комбинационна (mesh) мрежа
 • CAN-шина за пренос на данни
 • Автономна работа
 • Дистанционно обновяване
 • Самодиагностика