Интеграция на smart системи - add-bg.com

Интеграция на смарт системи

Интегрирайте създадената комуникационна мрежа на система Ариста с различни решения в сферата на Умния град

Гъвкави решения и възможност за частни проекти

Arista представлява гъвкаво решение, което лесно може да бъде разширено, чрез имплементация на нови функционалности, в съответствие с управляемата среда и поставените технически изисквания. АДД- България разполага с екип от софтуерни и хардуерни инженери, готови да работят по частни решения , които да задоволят специфичните нужди на клиентите.

Нашите решения могат да бъдат надградени чрез добавяне на комуникационни и изпълнителни устройства (контролери, сензори), добавяне на крайни измервателни устройства, както и на различни сървъри. Също така, Arista може да се интегрира към външни системи и да стане част от една голяма платформа за умен град.