You are currently viewing Успешен проект за въвеждане на система за интелигентно измерване на електроенергията в EVN България

Успешен проект за въвеждане на система за интелигентно измерване на електроенергията в EVN България

 • Post category:Projects

Накратко за проекта

ЕВН България е дългогодишен клиент и партньор на АДД България. Отношенията ни стартираха през далечната 2006г. с пилотен проект от 6000 интелигентни електромера, които постепенно разширихме до 1 200 000 броя. През годините сме сменяли концепции, стандарти, технологии. Включително, през 2016 и 2017 година реализирахме един от най-сложните проекти – да въведем система за киберсигурност, не само върху новопристигащите устройства, а и върху вече инсталираните такива. Вижте в следващите редове, как точно преминаха дългите години на колаборация с ЕВН България.

Как започна всичко?

Още през 2006 г. така наречените “рискови зони” в България създадоха сериозен проблем за електроразпределителните компании със злоупотреби с потребление от некоректни потребители, натрупвайки финансови загуби в размер на милиони. За да се справят с тях, електроразпределителните дружества бяха стартирали режими на електрозахранването и дори бяха прекъснали цели подстанции. Тези мерки обаче започнаха да не се харесват все повече на местното население, поставяйки властите, гражданите и разпределителните дружества в изключително трудно положение.

За да се справи с този сериозен социално-политически проблем, АДД България предложи решение чрез използване на интелигентна технология за измерване, включително инсталиране на интелигентни електромери, които са достъпни дистанционно, могат да се отчетат, включват или изключват от разстояние. По този начин всеки потребител на електроенергия получава фактура според действителното си потребление, без да се налага да заплаща за други потребители и без да се налага да понася режим за прекъсване на електроенергията.

В периода между 2006 и 2008 г. АДД България внедри за първи път 6000 интелигентни електромера в EVN България. Резултатите не закъсняха, тъй като електроразпределителната компанията постигна процент на събираемост от 90% в „рисковите зони“. Резултатът беше положителен не само за разпределителното дружество, но и за всички в град Пловдив, тъй като проблемът беше решен мирно и справедливо, без никаква дискриминация и лишаване от човешки права. Този пример беше приложен в много региони не само в България, но и в Македония. Това показва, че с добра воля и, разбира се, с добри технологии, дори най-специфичните проблеми могат да бъдат решени успешно. Политици, дипломати и представители на академичния свят се обърнаха към АДД България, за да поискат съвет и разрешение да го използват като успешно решение.

Защо да използваме интелигентно измерване на електроенергия от АДД България?

Нашата технология позволява на електроразпределителните компании лесно да идентифицират къде са налични загуби на електроенергия и да разграничат техническите от нетехническите проблеми. В национален мащаб процентът на загубите достига 17-20%. Около 15 години след първото внедряване на нашата технология, нивото на нетехнически загуби (измами) е намалено почти до нула. Това води до бърза възвръщаемост на инвестициите за нашия клиент. Ето защо досега в EVN България сме интегрирали над 1 200 000 устройства. Успехът на проекта в Пловдив и региона помогна на АДД България да разшири присъствието си в EVN Македония, където проблемите бяха подобни на тези в България.

Повече за проекта в ЕВН Македония виж тук.

Интересът към технологията е мотивиран от сериозния икономически ефект, който тя носи за разпределителните компании. Технологията осигурява много бърза възвръщаемост на инвестициите чрез огромното намаляване на загубите.

Преки и непреки ползи за разпределителните компании

Преки ползи

 • Минимизиране на разходите за отчитане на потреблението;
 • Намаляване на разходите за изключване на некоректни потребители (това се извършва дистанционно от центъра за управление);
 • Минимизиране на разходите за включване на нови клиенти;

Непреки ползи

 • Двупосочна комуникация между интелигентите електромери и центъра за управление;
 • Отчитане на голямо количество данни и информация за енергийни параметри;
 • Непрекъсната информация за качеството на електричеството;
 • Мониторинг на състоянието на трафопостовете;
 • Бързо локализиране на райони с налични прекъсвания.

Защо АДД България беше правилният избор за EVN България

 • Техчнически екип и поддръжка – АДД България разполага с висококвалифициран екип, който отговаря за внедряването на технологията.
 • Гъвкавост и технологично развитие – АДД България непрекъснато обновява технологията, за да предостави на клиентите модерно и ефективно решение с най-високо ниво на технологична сигурност.
 • Високо качество на продуктите – Събирането на данни от измервателни уреди достига забележителните стойности от 99,3-99,4%. Нашата основна цел е да осигурим високо качество на конкурентна цена, като същевременно притежаваме всички необходими европейски сертификати и тестове.