Мониторинг на електрическата инфраструктура – оптимизация, дигитализация и ефективна превенция

Светът все по-бързото навлиза в Четвъртата индустриална революция. И докато по време на Първата човечеството успя да механизира производството с помощта на водата и парната енергия, по време на Втората…

Continue Reading Мониторинг на електрическата инфраструктура – оптимизация, дигитализация и ефективна превенция

Arista Retrofit – интелигентното икономично решение за измерване на ресурси

Бързият достъп до информация и скоростта, с която данните достигат до лицата, които взимат решенията, е един от основните фактори на нашето съвремие. Това извежда всеки човек, бизнес или индустрия,…

Continue Reading Arista Retrofit – интелигентното икономично решение за измерване на ресурси

ADD-България, в сътрудничество с Fornetix, осигурява система за управление на криптирането на милиони интелигентни измервателни уреди за един от своите клиенти в Източна Европа

През август 2020г. Александър Дикарло, управител на АДД-България, обяви началото на централен проект в сътрудничество с Fornetix, Inc., американска технологична компания, предоставяща система за управление на ключове за криптиране, наречена…

Continue Reading ADD-България, в сътрудничество с Fornetix, осигурява система за управление на криптирането на милиони интелигентни измервателни уреди за един от своите клиенти в Източна Европа

Още една успешна история – внедряване на система Arista за управление на уличното осветление в община Драгоман

На 11.12.2019 г. се проведе обучение на представители на община Драгоман по работа със системата за управление на улично осветление Ариста. През септември тази година нашият дългогодишен партньор Енерджи Ефект,…

Continue Reading Още една успешна история – внедряване на система Arista за управление на уличното осветление в община Драгоман

Пилотен проект за дистанционно измерване на електромери и водомери на пристанищни колонки, пристанище Flisvos

АДД България стартира своя пилотен проект за дистанционно измерване на електромери и водомери на пристанищни колонки на едно от най-големите пристанища в Гърция. С партньорите ни Протасис работим от известно…

Continue Reading Пилотен проект за дистанционно измерване на електромери и водомери на пристанищни колонки, пристанище Flisvos

Екипът на АДД България посети изложението European Utility Week 2019 в Париж

Както всяка година, екипът ни посети това важно събитие в бранша на енергетиката и новите технологии. Установихме добри контакти с нови партньори и затвърдихме вече съществуващи такива. Нашите наблюдения са,…

Continue Reading Екипът на АДД България посети изложението European Utility Week 2019 в Париж

Дигитализация и интелигентно управление на табла и трафопостове

АДД-България представя новото си решение за дигитализация на трафопостове и табла, с което оптимизира и улеснява поддръжката и управлението на тези съоръжения, като същевременно се постигат всички изисквания за енергийна…

Continue Reading Дигитализация и интелигентно управление на табла и трафопостове

Успешно изпълнение на проект

В периода 21.12.2013г. – 19.06.2015г. „АДД-България“ ООД изпълни успешно проект по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0210-C0001 „Внедряване в производството на иновативна система за дистанционно отчитане, обработка на данните…

Continue Reading Успешно изпълнение на проект

Интервю за списание CIO

АДД-България разказва за своя опит от реализирани проекти по управление на уличното осветление в ключови туристически дестинации в България. Какви възможности предоставя системата за управление може да разберете от интервюто на…

Continue Reading Интервю за списание CIO

АДД-България ще участва на 7-мото поредно изложение за Югоизточна Европа “Интелигентни градове”

АДД-България ще участва на 7-мото поредно изложение за Югоизточна Европа "Интелигентни градове" на 16-18 април 2019 г. в Интер Експо Център - София. В рамките на това изложение, на 17 април,…

Continue Reading АДД-България ще участва на 7-мото поредно изложение за Югоизточна Европа “Интелигентни градове”